افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 2 می , 2017 لینک کوتاه خبر :

برگزاری کنفرانس علمیِ اهمیت حفاظت ازمحیط زیست

اداره ملی حفاظت محیط زیست

اهمیت حفاظت محیط زیست از دیدگاه اسلام، آلودگی هوا و راه های بیرون رفت آن در کنفرانسی علمی مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

کنفرانس مذکور توسط اداره ملی حفاظت محیط زیست و وزارت ارشاد، حج واوقاف، برگزار گردید و نقش علمای دین دراین خصوص برجسته شد.

 

مصطفی ظاهررئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست عامل اساسی آلودگی هوا را موجودیت جنگ درکشورعنوان کرده گفت: پاکی محیط زیست با آمدن صلح درکشورامکان پذیراست، جنگ با انتشارمواد کیمیاوی محیط را آلوده می سازد، متأسفانه کشورما طی چندین سال جنگ وپیامدهای آن چیزی دیگرنداشته است، ازآن جایی که غرس نهال صدقه جاریه است علمای دین درین زمینه نقش برجسته دارند تا از طریق منابر، این موضوع را تبلیغ نمایند.

 

آقای عبدالحکیم منیب، معین مسلکی وزارت ارشا، حج واوقاف با تائید گفته های رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست پاکی محیط زیست را درتحقق صلح ، درکشورمهم دانسته گفت:

 

درکناراین که جنگ محیط زیست را آلوده می سازد عدم مسوؤلیت پذیری برخی ازباشنده ها نیزبالای محیط زیست تأثیرمستقیم دارد، وی موجودیت وغیر معیاری بودن فابریکه ها که بایستی دورتراز شهرانتقال داده شوند نیز ازعامل دیگر آلودگی هوا می داند اومی گوید: اگر یک انسان یک نهالی غرس کند انسان یا حیوان دیگرازآن استفاده نماید صدقه آن به همان شخص می رسد.

 

همچنان داکتر محمد ایاز نیازی یکی از سخنرانان دیگر این کنفرانس علمی پیرامون اهمیت حفظ محیط زیست از دیدگاه اسلام درصحبتش چنین گفت:

 

بحث حفاظت ازمحیط زیست یک بحث ایمانی، اخلاقی و اسلامی است اسلام یک سلسله مکلفیت ها را دربرابرانسان دراین خصوص گذاشته که باید این مکلفیت خود را ادا نمایند که متاسفانه مسوؤلیت بشریت به صفت قوانین و طرزالعمل ها نهادینه  نشده و امروز بیشتر تمرکز انسان ها روی حقوق بشراست که جهان رابه مخاطره انداخته است. خداوند(ج) باشناختی که ازمخلوقات خود دارد بهترین قانون را برای بشر وضع  کرده که هرگاه درچوکات آن قانون زندگی کنیم، هیچ پرابلمی نخواهد داشت.

 

کره زمین برای بیشتر ازبیست میلیارد انسان گنجایش دارد، ضرورت برسروصدانیست ، خداوند مکلفیت ها برحقوق مقدم کرده است، یعنی ابتدا مکلفیت را باید ادا کرد وبعد حقوق خود را گرفت . پس درپهلوی حقوق بشرباید مکلفیت بشر نیزواضح گردد،یعنی درجهان نباید ازسلاح هستوی استفاده سوء صورت گیرد. امروز کشورهایی درجهان است که انواع سلاح ها راتولید می کنند. با این نا برابری ها وظلم ،مانمی توانیم محیط زیست سالم داشته باشیم، نمی توانیم جامعه بشری پاک داشته باشیم،  تمام افراد بشربه یک خانوده ارتباط دارند و در یک خانه زندگی می نمایند، هم چنان دریک کشتی درحرکت اند.

 

حضرت محمد(ص) دراین مورد می فرمایند: « کسانی که مسؤولیت شان را ادا می نمایند و اهستند کسانی که از مسؤولیت ها شان فرار می نمایند چنان که گروهی که دریک کشتی سفرمی نمایند، گاه هرگروه متوجه  مسؤولیت شان باشند هم کشتی سالم می ماند وهم مردم سالم به منزل مقصد می رسند، ولی اگر غافل باشند همه غرق می شوند.

 

قضیه دیگر در دین اسلام  در رابطه به اذیت کردن همسایه هااست . «مومن شمرده نمی شودکسیکه همسایه خود را اذیت می کند»

 

د خانه دو قریه،  دو ولسوالی دو ولایت و دو کشورباهم دیگرهمسایه اهستند حتی سیاره که با مانز  دیکتراست با ما همسایه است،‌ پس این حکم درقرآن شریف تنها درکوچه وخانه نیست درخانه که زنده گی می کنیم اگر ملوث ساخته شود، بحری که ما را باهم همسایه ساخته اگر کثیف می شودفضا واکسیجن که همه ازآن استفاده می کنند، این همسایه گی ظالمانه است بناَ برنامه قرآن پاک، برنامه جهانی و دررابطه به محیط زیست است.

 

کثیف ساختن آب گناه است، هوا را نباید ملوث بسازیم ونه هم خاک را نجس بگردانیم .

 

آقای نیازی راه های حل مشکل محیط زیست را واضح ساخته گفت: علما درمورد نقش برجسته دارند ، مساجد مکان پاک باشد، ابتدا درنظافت مساجد باید توجه صورت گیردهمچنان باید ازطریق منابرمردم رامتوجه بسازیم وقتی نهال راغرس می نمایند ازآن حفاظت نیز نمایند.

 

چون نهال موجود زنده است هرگاه نهال خراب می شود ازمیان می رود یک موجود زنده رامی کشیم پس باید آگاهی دهی جمعی برای مردم ازطریق رسانه ها صورت بگیرد وحتی می شود موضوع محیط زیست ازطریق نمایش فلمها برای اطفال ومردم تبلیغ شود درمعارف ومدارس دینی نصاب محیط زیست باید نهادینه شود.

 

آقای عبدالسلام عابد رئیس برنامه ها  و نظارت  وزارت معارف نیزغرس نهال را سرمایه می داند که مفاد مادی و معنوی دارد.

 

وی میگوید: هرگاه کشورسبز و پاک داشته باشیم  مشکلات ما ازنظرمحیط زیستی نیز کاهش می یابد . وی وعده سپرد که علمای دین با قوت واراده کامل ضمن تبلیغ برای پاکی محیط زیست کارخواهند کرد.

 

سید حسن محقق زاده عضوشورای سرتاسری علمای افغانستان پیرامون آلودگی ها و تاثیرات نهال شانی از دیدگاه اسلام صحبت نموده گفت: داشتن محیط زیست سالم  و پاک نیاز مبرم بشراست، انسان درمحیط پاک ، سبز و سالم احساس آرامش می کند، و محیط آلوده جسم و روان انسان را آلوده می سازد، دین اسلام درباره محیط زیست تاکید فراوان دارد. حضرت محمد(ص) می فرمایند « اززمین  حفاظت کنید که به مثابه مادرشماست »

 

درجای دگر می فرمایند:« کسیکه از راه عبورمردم کثافات  یا موانع را که سبب اذیت مردم میشود بر دارد خداوند(ج) پاداش چهارصد آیه ازقرآن مجید رامی دهد که ثواب هرختم ده حسنه است»

 

دراخیر قطعنامه کنفرانس علمی حفظ محیط زیست ازدیدگاه اسلام توسط اما م مسجد محمدیه قرائت گردید. دربخشی ازاین قطعنامه نقش علمای دین را در روشن نمودن اذهان عامه خیلی ها اساسی و ارزشمند  دانسته علماء می توانند ازطریق منابرمساجد و تکایا این مسؤولیت را ادا نمایند.

 

مشارکت علما افغانستان به خاطرحفظ محیط زیست ازعوامل اصلی دراین راه می باشد، پس تمام علما دراین عرصه فعالانه سهم داشته باشند چون آنها می توانند در روشنایی آیات قرآنی و احادیث نبوی مردم را تشویق نمایند تا از زمین و منابع طبیعی استفاده سالم ببرند.

 

ماعلماء می توانیم ازخطرات جدی که محیط زیست را تهدید می کند جلوگیری نماییم علمای وظیفه دارند به نسل های بعدی فرهنگ عالی حفظ محیط زیست را به عنوان میراث برجابگذارند.

 

ماعلماء وخطیبان کوشش می نماییم رسالت ومسلک خود را دربرنامه های مفید اصلاحی به منظورحفظ محیط زیست تطبیق نماییم.

 

ما علمای کشور ازتمام مردم متدین می خواهیم ، آداب زنده گی را مراعات نمایند توجه جدی به نظافت داشته باشند و از نعمات الهی و منابع طبیعی استفاده مفیدنمایند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار