برگزاری امتحان بست پنجم عضومسلکی جوازهای تجدید ولغو ریاست عمومی ثبت مرکزی

زمان انتشار : پنجشنبه, 8 ژوئن , 2017 , بخش : اجتماعی, اخبار , کد مطلب : 43009 , نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ,
+
-

اخذ امتحان

روز گذشته امتحان ( ده ) بست پنجم عضومسلکی جوازهای تجدید ولغو ریاست عمومی ثبت مرکزی ومالکیت های فکری وزارت تجارت وصنایع راکه از ۱۸۹ نفر شارلست شده ۱۰۹ نفر کاندید اشتراک ورزیده بودند با نظارت معین امورتجارتی محترمه کامله صدیقی از طرف ریاست محترم منابع بشری وزارت تجارت با حضورداشت نماینده اصلاحات اداری، نماینده ریاست ثبت مرکزی ومالکیت های فکری در دمقر وزارت تجارت وصنایع اخذ گردید .

اشتراک گذاری »