- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کرزی رهبر افغانستان امادگی خود را جهت همکاری با پاکستان اعلام داشت

[1]

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلام داشته که کشورش مانند گذشته برای تماس با پاکستان، باوجود انکه اسلام اباد با کنفرانس بین المللی در باره افغانستان مقاطعه نمود، اماده می باشد. او همچنان پاکستان را به ندادن پناه گاها به طالبان فرا خواند.

حامد کرزی به ژورنالیستان اعلام داشت که پاکستان با عدم حضور در کنفرانس بن چانس خوب بحث در باره پرابلم های خود و اینده افغانستان را از دست داد. در این باره اژانس رویتر خبر داده است.

کرزی خاطرنشان ساخت:”ولی این کار مانع همکاری بعدی ما نخواهد شد”.

کرزی در پاسخ به این سوال که پاکستان چه کاری کرده میتواند، تا به برقراری صلح در افغانستان کمک نماید، گفت:”مراکز تعلیمی را مسدود سازد و دیالوگ هدفمند را با ان طالبان سازماندهی نماید که در پاکستان قرار دارند”.