- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پنج نکته کلیدی در تصویب استراتیژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان

[1]

فردا دوشنبه استراتیژی جدید اتحادیۀ اروپا [2] برای افغانستان تصویب می شود.

وزیران خارجۀ اتحادیۀ اروپا [2] در جریان نشست‌شان در شانزده آکتُبر در لوکزامبورگ در کنار مسایل دیگر در مورد افغانستان صحبت می‌کنند.

در استراتیژی جدید اتحادیه اروپا، پنج نکته کلیدی، صلح و ثبات و امنیت منطقوی، دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، توسعۀ اقتصادی و بشری، مهاجرت و توانمند سازی زنان برجسته شده‌اند.

اتحادیۀ اروپا در ماه اسد سال جاری پلان‌های استراتیژی جدیدش را در حمایت از صلح و رفاه در افغانستان ارایه کرد.

این اتحادیه گفته‌است که در دراز مدت در کنار مردم و حکومت افغانستان باقی خواهد ماند.