- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نویدمختار به کابل آمد!

نویدمختار

رییس سازمان آی اس آی پاکستان در راس هیئتی وارد کابل شد.

این سفر در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته ایاز صادق رییس ولسی جرگه پاکستان در کابل با مقامات کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

 

3 روز پیش نیز هیات ولسی جرگه پاکستان به کابل سفر کرده و با مقامات عالی رتبه کشورمان دیدار کرد.