- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دیدار وزیر اقتصاد با سفرای هند و ترکیه

عبدالستار مراد

محترم عبدالستارمراد به صورت جداگانه با سفرای کشورهای هند و ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار در مورد پروژه های که توسط این کشور ها تمویل می گردد به صورت مفصل بحث صورت گرفت. وزیر اقتصاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تسریع روند اداری و تدارکاتی این پروژه ها تاکید نموده خواهان همکاری های بیشتر در مورد گردید.