- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حرکتی نمادین و مضحک در مشرانوجرگه + عکس

مشرانو جرگه [1]

این حرکت نمادین نشان دهنده فقدان دانش سیاسی و اوج حماقت رییس مشرانوجرگه را به نمایش می گذارد.

روز گذشته رییس و بسیاری از اعضای مشرانوجرگه بیکار توهم زده با تقلید سخیف از رهبر پشتونهای پاکستان، آقای منظور پشتین با به سر گذاشتن کلاه او در واقع نشان داده اند که از مبارزه منظور پشتین دفاع می نمایند.
این حرکت نمادین نشان دهنده فقدان دانش سیاسی و اوج حماقت رییس مشرانوجرگه را به نمایش می گذارد.

مشرانوجرگه [2]