افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 10 دسامبر , 2011 لینک کوتاه خبر :

تاجیکستان خواستار وصل نمودن افغانستان با مناطق دیگر می باشد

همراخان ظریفی وزیر خارجه تاجکستان همکاران خود در سازمان امنیت و همکاری در اروپا را به حمایت از تحقق پروژه CASA-1000 در باره اعمار شبکه صدور انرژی برق از تاجکستان و قرغزستان به افغانستان و پاکستان دعوت بعمل اورد. در این باره به اژانس خبری  REGNUM در روز چهارشنبه در اداره اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و پلانگذاری وزارت خارجه تاجکستان خبر دادند.

قرار معلومات منبع، همراخان ظریفی  وزیر خارجه تاجکستان، طی سخنرانی در 18 مین اجلاس شورای وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویلنیوس خاطرنشان ساخت که کشورش با داشتن منابع عظیم ابی – انرژیتیک، در شرایط عدم موجودیت منابع دیگر انرژی، در جریان سال های اخیر در زمان زمستان با کمبود مزمن انرژی برق مواجه می باشد که مردم، شبکه اجتماعی و تولیدات صنعتی از ناحیه ان متضرر میشوند.

ظریفی ضمن تماس بر مساله افغانستان خاطرنشان ساخت که جامعه جهانی، منجمله سازمان امنیت و همکاری اروپا، باید جهت کمک به افغانستان در امر تامین امنیت و انکشاف صلح امیز ان بعد از سال 2014 اماده باشند.

ظریفی افزود:”برخورد کومپلکسی ضروری است که حل همزمان مسایل مهم، در قدم اول بازسازی هرچه زودتر اجتماعی – اقتصادی افغانستان و طرح پلان جامع انکشاف با شرکت دول همجوار اسیای مرکزی، بشمول تاجکستان، میسر سازد”.

ظریفی افزود:” تاجکستان بر این هدف از طریق کمک به افغانستان و برقی ساختن ان، اعمار دهلیزهای ترانسپورتی و پل ها که این کشور را با مناطق اسیای مرکزی و دیگر مناطق سازمان امنیت و همکاری اروپا وصل نماید، دست یافته میتواند”.

وزیر خارجه تاجکستان همچنان بر ضرورت حمایت کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در امر تحقق پروژه CASA-1000، ایجاد نواحی ازاد تجارتی، تشویق تجارت سرحدی، تربیه کادرهای ملکی و نظامی افغان و بسیاری مسایل دیگر تاکید نمود.

وزیر خارجه تاجکستان گفت:” با درنظرداشت خطرات ماین در اسیای مرکزی و افغانستان، از سازمان امنیت و همکاری اروپا و ایرلند رئیس اینده فوند رشتوی بین المللی دعوت بعمل می اوریم، تا مساعی اضافی جهت افتتاح هرچه زودتر دفتر شورای منطقوی هماهنگی ضد ماین سازمان امنیت و همکاری اروپا اتخاذ نماید”.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار