- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آتش سوزی در شهر جلال آباد

  [1]

در دو رویداد آتش سوزی در شهر جلال آباد 6 دکان آتش گرفتند.

به گزارش تمدن، سخنگوی والی ننگرهار می گوید که این آتش سوزی ها روز یکشنبه در ناحیه اول شهر جلال آباد رخ داده است و زیان های مالی نیز به بار آورده است.

وی می گوید که آتش سوزی نخست در نزدیکی ایستگاه پیشین ولسوالی چپرهارد در یک سرای چوب چارتراش در نتیجه ی گرم شدن ژنراتور رخ داد و رویداد دوم آتش سوزی در اثر شارتی برق رخ داد که در نتیجه ی هر دو آتش سوزی تمامی اموال 6 دکان سوخته است.

سخنگوی والی ننگرهار می افزاید که بررسی ها ادامه دارد تا چگونگی علت این دو رویداد روشن شود.

پیش از این نیز شهر جلال آباد چندین بار در آتش سوزی بوده است که زیان های مالی و جانی نیز به دنبال داشته است.

 

 

 

 

افغان پیپر