- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

یک پروژه عملی در بادغیس افتتاح شد

 

پروژه عام المنفعه وزارت احیا و انکشاف دهات درمربوطات بادغیس افتتاح شد.

 

این پروژه شامل جغل اندازی بیش  از(۱۷) کیلومتر سرک، اعمار (۵۱) پلچک و(۳) واش و(۲۸۵۰) متر دیوار استنادی می باشد که به مصرف(۷۶) ملیون و(۷۶۷) هزار افغانی از طریق برنامه ملی راه سازی روستایی در قریه خارستان الی دره نجک ها ولسوالی مقر ولایت بادغیس ساخته می شود که برای نزدیک به(۲۰) هزار خانواد سهولت های لازم فراهم خواهد گردید.