افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 27 فوریه , 2012 لینک کوتاه خبر :

9 ميليون نفر واجد شرايط كار در افغانستان هستند

یكي از عوامل عمده ای كه باعث افزايش فقر در جامعه افغانستان شده، نبود زمينه كار و اشتغال زايي مي باشد و در صورت تداوم بيكاري كه عامل اصلي فقر تلقي مي شود، نا هنجاري هاي اجتماعي چون دزدي، راهزني، كشتار و موارد ديگري را بار آورده و بالاخره آغاز گر يك نوع بي ثباتي اجتماعي مي گردد.
افغانستان كشوري است كه با سپري نمودن بيش از سه دهه جنگ و خانمان سوزي ده سال قبل با همكاري همه جانبه جامعه جهاني داراي يك نظام واحد و مستقل سياسي و حكومتي شد.
در جريان ده سال توقع مي رفت تا از كمك هاي جامعه بين المللي به گونه مناسب در راستاي زير ساخت هاي اقتصادي استفاده بيشترشود و حداقل فيصدي فقر و بيكاري در کشور كاهش یابد، اما چنین امری صورت نگرفته است.
افزايش فساد اداري و عدم مديريت درست در جذب و تطبيق كمك هاي بين المللي در افغانستان باعث گرديده است تا دولت مردان اين كشور نتوانند زمينه هاي كاريابي و بالابردن سطح اقتصادي خانواده ها را مهیا سازند.
مردم افغانستان به دليل نبود كسب وكار وعدم توجه مسئولين، عازم كشورهاي خارج می شوند و تعدادی هم با استفاده از كراچي ها و دست فروشي ها در كنار خيابان ها و پياده رو ها مشغول كار هستند تا از اين طريق لقمه نانی را براي خانواده هاي شان تهيه نمايند.
با این حال محمد رستم باشنده ناحيه ششم و يكي از دست فروشان در كوته سنگي در رابطه به آزار واذيت دست فروشان توسط شهرداري و پوليس ملي به صداي افغان(آوا) گفت: در هر هفته شهرداري و نيروهاي پوليس ملي در هماهنگي با همديگر به بهانه پاك كاري سرك ها، مانع کارو فعالیت دست فروشان می شوند.
به گفته وی، پولیس برخورد خوب با دست فروشان ندارد و در برخی از موارد به لت وكوب می پردازد و اندك موادی را كه در كراچي های دست فروشان موجود است بر روی جاده ها پرتاب می کنند.
رستم، نان آور خانواده شش نفري است او مي گويد: به خاطر نبود كار و شغل مناسب در كشور نمي توانم كه به گونه درست از خانواده ام سرپرستي نمايم و با عايدی كه دارم نمي توانم غذا، لباس و كرايه خانه را آماده بسازم بنائاً قرضدار هستم.
محمد داود شهروند دیگر در حاليكه عقده گلويش را مي فشرد، همراه با يأس و نا اميدي از مسئولان و شهرداري كابل خواست كه در اين فصل سرماي زمستان كه نرخ مواد سوخت به بلند ترين حد خود رسيده است، مكان مشخصی را براي دست فروشان در نظر بگيرند و هم بيشتر از اين مردم فقير و بيچاره را زير لت و كوب پوليس قرار ندهد.
علي داد يكي ديگر از دست فروشانی كه در كوته سنگي مصروف فروش كفش مي باشد، گفت: شهرداري كابل مشكلات خود را در نظر مي گيرد، اما اندك ترحمی در حق مردم بيچاره كه حتي نان يك شبه شان را ندارند، نمي كند.
علي داد علاوه نمود: در گذشته ها افرادي با استفاده از نام شهرداري و بعضي اوقات پوليس با فشار آوردن بالاي دست فروشان، آنها را مجبور مي كردند كه در هر هفته يك مقدار پول را براي آنها پرداخت نمايند، اما خوش بختانه در اين اوخر چنين كارهاي صورت نمي گيرد.
این در حالی است که علي افتخاري سخنگوي وزارت كار وامور اجتماعي كشور مي گويد: نظر به سروي كه از سوي وزارت كار امور اجتماعي كشور صورت گرفته است، آمار كلي واجدین شرايط كار 9 ميليون نفر بوده و تنها سه میليون نفر در سراسر كشور مصروف به كار و اشتغال مي باشند.
وي با اشاره بر مسئوليت هاي اين وزارت به خبرگزاري صداي افغان(آوا) گفت: وزارت كار امور اجتماعي شهدا و معلولين بيشتر به عنوان يك نهاد هماهنگ كننده نقش بازي مي كند ودر خصوص هماهنگي اشتغال زايي با برخي از نهادهاي دولتي و خصوصي، تلاش هاي جدي را تاكنون نموده است.
به گفته افتخاري، وزارت كار و امور اجتماعي تلاش نموده است كه بيشتر برنامه هاي آموزشي و فني را به عنوان تنها نهاد هماهنگ كننده در قالب دولت افغانستان در نقاط مختلف كشور روي دست بگيرد تا در آينده ميزان بيكاري در كشور كاهش پيدا نمايد.
اين در حاليست كه تحقيقات انجام شده توسط كميشنري عالي سازمان ملل متحد در افغانستان، نشان مي دهد كه تنها در سطح شهر كابل، بيش از 25 هزار بيجا شده داخلي زندگي مي كنند که هيچ گونه دسترسي به مسايل اوليه زندگي ندارند.
بر اساس تحقيقات انجام شده، فقر وبيكاري يكي از عوامل عمده و مشكل ساز فرا راه بيجاشده گان داخلي در افغانستان محسوب مي شود كه نهادهاي مسئول توجه اندكي را به اين مشكلات نموده اند.

آواپرس

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار