- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

720 هزار معتاد در کابل …

[1]

مقام ها در اداره مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر در کابل نسبت به افزایش آمار مصرف کنندگان مواد مخدر اظهار نگرانی کردند.
یافته های څارنوالی نظارت و بررسی جرایم مسکرات و مواد مخدر نشان می دهد که در حال حاضر، 720 هزار معتاد در سراسر شهر کابل وجود دارند که روزانه 50 کیلوگرام هیروئین، 300 کیلوگرام تریاک و بیش از 500 کیلوگرام چرس را مصرف می کنند.
این آمار براساس گزارش تازه اعضای مسلکی ریاست نظارت و بررسی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات تهیه شده است.

این نهاد از افزایش افراد معتاد به مواد مخدر، اظهار نگرانی کرده گفته که بالا رفتن میزان مصرف مواد مخدر، از نظر جانی و مالی زیان بار است.
افزایش کشت کوکنار
در گزارش منتشر شده آمده که پولیس مبارزه با مواد مخدر، مبارزات جدی را در زمینه مسدود کردن بازار های سیاه فروش مسکرات و مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در ۱۷ حوزه امنیتی شهر کابل انجام داده است.
در بخشی از این گزارش به یافته های څارنوالی نظارت و بررسی جرایم مسکرات و مواد مخدر که از اول حوت 1390 الی 13 حمل 1391 به دست آمده، نیز اشاره شده است.
در گزارش څارنوالی نظارت و بررسی از جرایم مسکرات و مواد مخدر آمده است که در جریان چند ماه گذشته چندین قضیه مرتبط به قاچاق و فروش مواد مخدر نیز مورد پیگیرد و بررسی قرار گرفته است.

در گزارش تاکید شده که تلاش های انجام شده به هیچ صورت کافی نیست و نیاز است تا مبارزات شدید تری در زمینه مبارزه با مواد مخدر انجام شود.
این اداره گفته است، افرادی که در پیوند به قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند، مجازات می شوند.
این گزارش در حالی منتشر شده است که در سال جاری خورشیدی، میزان کشت کوکنار در شماری از ولایت های کشور از جمله ولایت فراه، افزایش یافته است.
مقام ها در وزارت مبارزه با مواد مخدر گفته اند که بیشتر در مناطق تحت کنترول طالبان کشت مواد مخدر افزایش یافته است.
میزان پول فروش مواد مخدر افغانستان سالانه بیش از 70 میلیارد دالر تخمین شده که بیشتر این  پول ها در اختیار قاچاقبران بین المللی، قرار می گیرد.

بخدی