- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

7 هزار اصله نهال درخت در شهر كابل غرس شد.

[1]

شهرداری کابل در یک روز 7 هزار اصله نهال را در نقاط مختلف این شهر غرس کرد.

این تعداد نهال روز گذشته با راه اندازی حشر عمومي روز جمعه غرس گرديد.

اين حشرعمومی با شهردار، نماینده آقا خان، و تعداد از مسئولین امنیتی با اشتراک 3 هزار نفر اعم دختر و پسر از كوه شير دروازه ناحيه دوم و جاده عمومی دارلامان صبح روز جمعه آغاز شد.

محمد يونس نوانديش شهردار كابل به خبرنگاران گفت: در این حشر  بيش از 7 هزار نهال  در نقاط مختلف شهر به خصوص ناحيه پنجم شهر كابل غرس شد.

به گفته آقاي نوانديش، شهرداري كابل از سال گذشته تا كنون بيش از يك ميليون شش صد هزار اصله نهال را در شهر كابل غرس نموده و در مجموع 30 درصد تلفات پيش بيني شده است و اين تلفات ناشي از مداخله اطفال بوده كه همه روزه در نقاط مختلف شهر بدون آگاهي به نهال ها آسيب مي رساند.

وي علاوه كرد، خوش بختانه نسبت به سال هاي گذشته همكاري مردم در زمينه حفظ نهال و صفايي شهر بيشتر شده و انتظار مي رود كه در آينده نيز تمامي شهروندان كابل مسووليت پذيري بيشترنمايند و در پاكي شهر با شهرداری همكاري كنند.

اين در حاليست كه از ابتدای امسال شهرداري كابل با شعار( يك نهال براي خودم ويك نهال براي وطنم) تلاش هاي جدي را در زمينه سر سبزي و شادابي شهر كابل انجام داده و هنوزهم برنامه نهال شاني به سرعت ادامه دارد.

آواپرس