- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

7کشته براثر انفجار ماین درنیمروز

این حادثه در ناحیه سوم شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز رخ داد و 5 غیر نظامی و 2 مامور امنیتی کشته و یک افسر پولیس زن زخمی شدند.
گفته میشود هدف از این حمله  ترور شماری از مقام های پولیس نیمروز بوده است.
در 2 ماه گذشته، شهر زرنج خونین ترین روزها را شاهد بوده است…