- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

6 زخمی در بدخشان براثر درگیری

ولسوال وردوج بدخشان گفت: روز گذشته در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی افغان با مخالفین مسلح 6 نفر به شمول 2 زن زخمی شدند، و همچنین در اثر پرتاب راکت از سوی مخالفین مسلح بیش از 20 منزل مسکونی تخریب و ده ها خانواده منازلشان را ترک کرده اند.