- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

420 میلیون دالر در پستوخانه طالبان

همزمان با برنامه پر هزینه چندین میلیون دالری امریکا در افغانستان برای برنامه 5 ساله همکاری مشترک در توانمندسازی دختران و زنان 18 تا 30 ساله برای تغییر پنج نسل؛ گزارشی از ناپدید شدن 420 میلیون دالر تجهیزات نظامی در روزنامه دیلی تلگراف به نشر می رسد.

این گزارش هایی که هرچند وقت یک بار گاه و بی گاه با مقدمه و بی مقدمه سر از سر تیتر اخبار مطبوعات و رسانه های داخلی و خارجی پیرامون افغانستان و امریکا و بسیاری دیگر از کشورهای دنبال کننده این وقایع در می آورد نمی تواند بدون اهداف و برنامه باشد.

منبع گزارش ها که اداره بازرسی امریکا باشد یا سیگار یا دیگر نهاد مرتبط چندان توفیری نمی کند اصل نکته اینجا است که هر ازگاهی صدای مظلوم نمایی ابر قدرت غرب مبنی بر مغبون شدن و ضررهای مالی و نظامی در قلب آسیا و در خاک افغانستان بلند می شود.

پیش از این بارها گزارش هایی جامع و مفصل درخصوص میزان هزینه کرد و میزان اداوت و ابزار تخریب شده و تلفات انسانی سربازان امریکایی منتشر شده بود که هریک سهم بسزایی در گرد شدن چشم ها، تیز شدن گوش ها و بکار افتادن دستهای مردم و مسوولان افغانستانی ایفا نمودند.

این بار همزمان با برنامه پر هزینه چندین میلیون دالری امریکا در افغانستان برای برنامه 5 ساله همکاری مشترک با افغانستان در توانمندسازی دختران و زنان 18 تا 30 ساله برای تغییر پنج نسل؛ گزارشی از ناپدید شدن 420 میلیون دالر تجهیزات نظامی توسط روزنامه دیلی تلگراف به نشر می رسد.

اسلحه، وسایط نقلیه، مخابره و ادوات جنگی که به نقل از مطبوعات انگلیس در افغانستان پس از 2013 به یغما برده شده اند گذشته از تکراری بودن، اهمیتی فوق العاده دارد. در بحبوهه لشکرکشی به عقب و بازگشت دوسوم سربازان حاضر در افغانستان به کشورهای شان این خبر نگران کننده و تکان دهنده است.

چه اگر این وسایل خواسته یا ناخواسته در اختیار طالبان، مخالفان مسلح، زورمندان محلی و افراد فرصت طلب فارغ از مسوولیت قرار گرفته باشد می تواند نویددهنده کشت و کشتاری عظیم در ولسوالی های دور و نزدیک و جاده های اصلی ناامن افغانستان باشد.

چنین اهمال کاری ها و تعلل های عامدانه یا سهوی جبران ناپذیر از ارتش قدرتمند نیروهای ایتلاف بین المللی ناتو بعید و دور از ذهن می باشد از سویی غفلت اردوی ملی و امنیت ملی افغانستان زمینه انتشار گزارشهای کذب و فرافکنی های دیگری بدین فرماندهان امریکایی و انگلیسی می دهد.