- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

35 پروژۀ انکشافی در ولایت بلخ به بهره ‌برداری سپرده شده است

اخیرآ 35 پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احيا و انکشاف دهات در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ تکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفت.

 

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت بلخ می‌گوید که 35 پروژۀ انکشافی این برنامه به هزینه بیش از 65 میلیون 751 هزار افغانی در یکی از ولسوالی‌های آن ولایت تکمیل و به بهره ‌برداری سپرده شده است که از مزايای این پروژه‌هاحدود 11859 خانواده مربوط به 29 روستا مستفید گردیده اند.

 

ریاست رسانه های برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات، با نشر خبر نامه ای گفته است: “اخیرآ 35 پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احيا و انکشاف دهات در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ تکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفت.”

 

پروژه‌های ياد شده شامل اعمار مرا کز اجتماعی ، ذخیره های آب آشامیدنی صحی ، دیوار استنادی به طول 444 متر ، 272 پایه پلچک، حفر44 حلقه چاه آب آشامیدنی صحی با نصب پمپ ها دستی آنها، احداث وجفل اندازی سرک ها به طول 55740 متر می ‌باشند. قابل تذکر است که پروژه های متذکره طی یکسال اخیر تکمیل و مورد استفاده مردم قرار گرفته است.

 

قابل ذکر است که برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات 934 قريه را در ولایت بلخ تحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته 2139 پروژه را در سکتور های مختلف تکمیل و مورد بهره برداري قرار دهد و بیش از 150 پروژه ديگر در این ولایت نیز تحت كار می باشد.