- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

3راکت به میدان هوایی کابل اصابت کرد!

سخنگوی قوماندانی امنیه کابل گفت: حوالی ساعت۱۱:۳۰ دقیقه قبل از ظهر امروز از استقامت نامعلوم، ۳ فیر راکت بالای شهر کابل پرتاب گردید که در داخل میدان هوایی کابل در ساحه نظامی برخورد کرد…
گفته میشود که یکی از این راکت ها به انبار وسایل هلیکوپتر برخورد نموده و باعث حریق شده است.