افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 31 دسامبر , 2015 لینک کوتاه خبر :

داعش در افغانستان زنگ خطري براي آسياي ميانه

جنگ در افغانستان وارد فاز جديدي شده است. حوادث و رويدادهاي سياسي و امنيتي نشان مي دهد که جنگ در حال سرد شدن نيست و سردي زمستان نيز از داغي جنگ نخواهد کاست. جنگجويان و سياستمداران پشت سر آنها، در انتظار بهار خواهد ماند تا جنگ را دوباره با قدرت و جديت بيشتري آغاز نمايند. تا آن زمان همه تلاش ها براي آمادگي بيشتر جنگ گرفته خواهد شد.

 

ورود داعش در افغانستان زنگ خطري براي کشورهاي آسياي ميانه و روسيه و چين بود. با وجود تمامي هشدارها، اما داعش با آرامي وارد کشور شد، و در حال حاضر به تقويت مواضع و سربازگيري و جنگ رواني عليه دولت و مردم افغانستان مشغول است، در مقابل طالبان که پيش از آن قوي ترين و جديترين نيروي مسلح مخالف دولت افغانستان به شمار مي رفتند، در حال حاضر از سوي شماري از کشورهاي منطقه و جهان، (نه به عنوان يک گروه تروريستي، بلکه به عنوان يک گزينه براي قرار دادن در مقابل نفوذ و گسترش داعش)، حمايت مادي و معنوي مي شوند.

 

در سطح بين المللي نيز، روسيه و همپيمانانش به سوي حمايت از گروه هايي پيش مي روند که فکر مي کنند مي توانند در مقابل نفوذ داعش از آنها استفاده کنند. بدين منظور گروه طالبان بهترين گزينه براي روسيه براي جنگ در مقابل داعش خواهد بود. روسيه و کشورهايي که منافع مشترکي دارند، به حمايت بيشتر گروه طالبان خواهند پرداخت تا از اين طريق جلو نفوذ داعش را به سوي خود بگيرند. خبرهايي مبني بر ديدارهاي مرموز ميان سران طالبان و مقاماتي از روسيه و همين گونه حمايت هايي از سوي کشورهاي مختلف به شمول روسيه از طالبان و درگيري هاي شديدي که ميان طالبان و داعش در مناطق مختلف روي داده است، بيان گر همين مسئله است.

 

در مقابل امريکا نيز تلاش خواهد کرد تا کنترول خود بر افغانستان را حفظ نموده و نگذارد زمينه براي حضور روسيه و همراهانش فراهم شود. امريکا که به شدت در حال کم کردن نيروهايش در افغانستان بود و مي خواست شمار اين نيروها را در پايين ترين حد آن برساند، به ناگاه تصميم به حفظ نيروهايش در افغانستان و اکنون حتا خبر از احتمال ازدياد نيروهاي امريکايي نيز داده است.

 

بدين صورت، نه تنها جنگ، سرد نخواهد شد، بلکه امکان داغتر شدن آن مي رود. خطر يک جنگ نيابتي ديگر در افغانستان شدت يافته است. جنگي که از سطح قدرت هاي منطقه اي فراتر رفته و قدرت هاي جهاني در پشت آن فعال خواهند شد. در گذشته اگر جنگ نيابتي ميان هند و پاکستان در افغانستان داغ بود و اين دو کشور طاقت برتري و نفوذ ديگري را در افغانستان نداشتند، اکنون کشورهاي بزرگتري جنگ نيابتي را در افغانستان داغتر و زندگي را به کام مردم افغانستان تلخ تر خواهند کرد.

 

مهمترين مسئله اي که باقي مي ماند، نقش و جايگاه دولت افغانستان است. دولت افغانستان به عنوان دولت قانوني و مشروع، در مقابل همه گروه هاي تندرو و تروريستي قرار دارد و بايد حافظ منافع و مصالح مردم و کشور باشد. اما اين دولت در چه وضعيتي قرار دارد و چگونه مي تواند توان و نيروي خود را در مقابل گروه هاي تروريستي و حاميان آنها متحد سازد. دولت افغانستان در ميان، بيشتري ضرر را نموده است. اگر دولت نتواند به خود بيايد و توش و توان خود را براي مبارزه با يک جنگ تمام عيار با مخالفان مسلح يکجا کند، وضعيت نگران کننده اي را بايد در انتظار بنشيند.

 

هر سه قوه مجريه و مقننه و قضائيه در حال حاضر مشکلات کاملا جدي دارند، اختلافات ميان هر کدام اين قوا و با يکديگر و اختلافات سياسي و جناحي، فساد اداري فراگير، و… دولت را تضعيف مي کنند و دشمنان در حال قوي تر مي گردند، در اين ميان بديهي است که کشورهاي بيشتري در فکر دخالت هاي پيدا و پنهان بيشتري در افغانستان خواهند شد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار