- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افتتاح شش پروژه آبرسانی در ولایت بغلان

وزیر شهر سازی افغانستان شش پروژه آبرسانی را در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان افتتاح کرد.

 

سید سعادت منصور نادری گفت: با آغاز کار این پروژه ها، ۴۵ درصد از باشنده های پلخمری از آب آشامیدنی صحی بهره مند خواهند شد.

 

وی همچنان از تلاش ها به منظور جلب و جذب کمک های خارجی برای ساختن هزاران واحد رهایشی برای نیازمندان در کشور خبر داد.

 

به گفته وزیر شهرسازی، بخش اعظم واحد های رهایشی در کابل و سپس در ولایت ها ساخته خواهند شد.

 

همچنان شش پروژه آبرسانی با هزینه پنج میلیون دالر از کمک های جامعه جهانی در بغلان ساخته شده اند.