افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 14 دسامبر , 2015 لینک کوتاه خبر :

کودکان کار/ دو ملیون کودک افغان مصروف انجام کارهای شاقه

به اساس معلومات مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان هم اکنون یک اعشاریه نُه میلیون طفل در مناطق مختلف کشور مصروف انجام کار های شاقه می باشند.

 

مقامات این وزارت روز گذشته در یک نشست خبری گفتند ۲۴۴ شغل را شناسایی نموده اند که باعث ضرر رساندن به صحت جسمی و ذهنی اطفال و بزرگسالان می گردد.

 

آنان می گویند، برای کاهش این مشکلات مقرره یی را ترتیب کرده اند که با تطبیق آن در محیط کاری اطفال و بزرگسالان سهولت های بوجود خواهد آمد.

 

به منظور تطبیق این مقرره، تفاهمنامه یی میان معینان وزارت های صحت عامه و کار و امور اجتماعی به روز گذشته به امضا رسید.

 

احمد شاه صالحی معین وزارت کار و امور اجتماعی در مورد گفت:

 

” برخی امتیازات بسیار خاص را برای آن عده کارگران و کارمندانی که مصروف مشاغل بسیار ثقیل هستند و به صحت شان مضر است امتیازات خاص برای آنها داده می شود، شامل کاهش ساعت کاری ثقیل شان است که از چهل ساعت به سی ساعت در یک هفته می شود، همان قسم پرداخت مزد امتیازی جهت ارتقای کارکنان می باشد و در کنار آن افزایش رخصتی تفریحی شان از بیست روز به سی روز می شود و در پهلوی آن تأمین شرایط صحی و ایمنی در محیط کار برایشان در نظر گرفته شده است.”

 

مسئولین این وزارت می گویند، کندن کاری، کار کردن در سیستم های مخابراتی، کار های ساختمانی، کار در امور برق، فابریکات مواد کیمیاوی، قالین بافی و برخی مشاغل دیگر کهبالاتر از توان اطفال می باشد، شامل اند.

 

مقامات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گویند، این مقرره با ارگان های ذیربط دولتی و سکتور خصوصی نیز شریک ساخته می شود تا در تطبیق آن همکاری کنند.

 

از سوی هم ناجیه طارق معین وزارت صحت عامه افغانستان تعهد کرد که در بخش تطبیق مواد مقرره یاد شده همکاری خواهند کرد.

 

وی گفت:

 

” این مقرره ما را کمک می کند تا میزان مبتلا شدن به امراض گوناگون کاهش یابد که در اثر کار های ثقیل به صحت بوجود می یاید آنرا داشته باشیم و نیز تدابیر حفاظتی و وقایوی به مصابه امر الزامی که جز مفاد این مقرره می باشد، توجه خواهیم نمود.”

 

کارگران افغان می گویند، بیکاری و مشکلات اقتصادی در کشور آنان را مجبور می سازد تا دست به کار های شاقه بزنند.

 

عبدالظهور طفلی که در مکروریان اول در یک ساختمان مصروف انتقال بوری های سمنت بود گفت این کار از توان وی بالا است اما بخاطر مشکلات اقتصادی این کار را انجام میدهد.

 

وی گفت:

 

” همین بوری های سمنت را از دکان تا اینجا می آورم، از شش بجه صبح تا هفت بجه شب کار می کنم بسیار خسته می شوم خوب چاره ندارم مجبور استم کار کنم.”

 

بیکاری در افغانستان یکی از مشکلات عمده به شمار رفته و قرار گزارشها این مشکل رو به افزایش است.

 

برخی کارگران افغان شکایت می کنند که هیچگونه معیار و سهولت در محیط کاری آنان وجود نداشته و از مجبوریت دست به کارهای شاقه میزنند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار