- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بررسی دوباره دوسیه قتل فرخنده!

دوسیه قتل فرخنده هر روز صفحه تازهء می‌گشاید و اکنون با گذشت نُه ماه که باید ستره محکمه فیصله اش را در این مدت روی این دوسیه نهایی میکرد، از بررسی دوباره آن سخن زده می‌شود.

 

لوی څارنوالی افغانستان می‌گوید که این دوسیه از سه روز بدینسو به علت خلا هایی که در آن محسوس بوده است، برای بررسی های بیشتر دوباره به این اداره فرستاده شده است.

 

سید نورالله سادات رئیس څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اداره لوی څارنوالی افغانستان روز گذشته گفت، ستره محکمه از اداره لوی څارنوالی خواسته است تا اوراق این دوسیه را که در آن خلاء تحقیقاتی وجود دارد بررسی و در هفت مورد به ستره محکمه وضاحت دهد.

 

آقای سادات هر چند از این هفت مورد خلاء چیزی نمی‌گوید اما تأکید می‌کند که بررسی های آنان بر سر این دوسیه تا اندازه تکمیل شده است و تا سه روز دیگر ممکن دوباره به ستره محکمه فرستاده شود.

 

وی گفت:

 

“روی اوراق که تحقیق شده است ستره محکمه می‌خواست که برایشان وضاحت داده شود همچنان در مورد افرادی که در این دوسیه دخیل هستند ایجاب می‌کرد که یک سلسله معلومات در باره آنها گرد آورده شود. خواست ستره محکمه در هفت مورد خلاصه شده، تا اندازه این بررسی ها تکمیل شده است و ممکن تا سه روز دیگر دوباره به ستره محکمه فرستاده شود، ما تلاش می‌کنیم که محکمه عادلانه باشد، کوشش کردیم که وکیلان مدافع حضور داشته باشند و خانواده فرخنده نیز بارها آمدن و دیدن بررسی های ما را و قناعت شان حاصل شده است.”

 

فرخنده در بیست هشتم ماه حوت سال گذشته از سوی گروهی از مردان به اتهام سوختاندن نسخه هایی از قرآن به گونه بی رحمانه به قتل رسید.

 

دوسیه قتل این دختر بیست و هفت ساله نزدیک به پنج ماه قبل برای فیصلۀ نهایی به ستره محکمه فرستاده شد.

 

پیش از آن محکمه ابتدائیه، چهار تن را در ارتباط به این قضیه محکوم به اعدام کرد، اما محکمه استیناف حکم اعدام هر یک از این افراد را به بیست سال حبس کاهش داد که این تصمیم خشم خانواده فرخنده و شماری از فعالان مدنی را بر انگیخت و آنان خواهان ملغای این فیصله شدند.

 

اینکه آیا این حکم محکمه ابتدائیه واستیناف ملغا شده است و یا نه ستره محکمه چیزی نمی‌گوید.

 

با این همه شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند دولت عمداً نمی‌خواهد در برابر این دوسیه عدالت تامین گردد.

 

سیلی غفار یکی از این فعالان می‌گوید، دست های بزرگی در حمایت از عاملان قتل فرخنده نهفته است و زمانگیر ساختن فیصله نهایی در برابر این دوسیه از سوی نهاد های عدلی و قضایی، تنها خاک پاشیدن به چشم مردم است.

 

وی افزود:

 

” امروز زمانی که نهاد های عدلی و قضایی در باره دوسیه فرخنده صحبت می‌کنند، فقط فریبی بیش نیست زیرا من در جریان هستم، این نهاد ها می‌گویند چون مدارک و شواهد تکمیل نشده است و به این بهانه می‌خواهند کار دوسیه را زمانگیر سازند و چند نفر را که در بند هستند آنها نیز رها شوند. انتظار نداشتیم نهاد هاییکه فساد در آن بیداد می‌کند عدالت را در برابر این دوسیه تأمین کند.”

 

سیلی غفار از فعالان مدنی است که از تهدید شدن خانواده فرخنده از سوی عاملان قتل وی ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید، عدالت در افغانستان زیر پای جنایت کاران جنگی شده است.

 

وی می‌گوید، به رهبران حکومت پیشنهاد می‌کند که جنایت کاران را که بسیاری از آنان به گفته خانم سیلی حامی عاملان قتل فرخنده هستند از بدنه دولت دور سازند، در نهاد های قضایی اصلاح بیاورند در غیر آن فعالان مدنی خاموش نخواهند ماند و برای تأمین عدالت در برابر خانواده فرخنده به مبارزات شان ادامه خواهند داد.