افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 5 دسامبر , 2015 لینک کوتاه خبر :

حکومت از ادامه تنیش ها در بامیان جلو گیری کند

شورای رسالت بامیان در خبرنامۀ گفته است که تنشها ز به نفع هیچ قومی نیست و حذف اقوام از بدنۀ یک جامعه تباهی و دشمنی را افزایش می دهد. آنان از حکومت خواسته اند تا زمینه گفتگو بین اقوام را بیشتر فراهم کند تا از ادامه تنیش ها جلو گیری شود.

 

این شورا با پخش خبرنامه ای نوشته است که اخیرا عدۀ از تاجیکان بامیانی برای وضع موجود در این ولایت اعتراض صلح آمیز کرده اند.

 

اعضای شورای رسالت بامیان گفته اند که اعتراض دادخواهی در چوکات قانون حق هر شهروند می باشد و کسان که برای دادخواهی تاجیکان بامیانی اعتراض و یا عدالت خواهی برای تبسم راه اندازی کردند هر دو مشروع است و کسی حق توهین به معترضان را ندارد.

 

اخیرا شماری از تاجیک های بامیان در کابل راهیپمایی به نام عدالت محلی راه اندازی کرده و حکومت محلی این ولایت را به پاکسازی قومی متهم کردند.

 

.معترضان می گویند که باشندگان تاجیک تبار بامیان در ولسوالی های کهمرد، سیغان، شیبر و مرکز این ولایت مورد “ستم های سازمان یافته محلی برای پاکسازی قومی قرار گرفته، که حتی مجبور به کوچ اجباری دسته جمعی شده اند”

تاجیک های بامیان برخورد مقامات محلی این ولایت با این قوم را بخشی از استراتژی آپارتایید توصیف کرده و حکومت مرکزی را مسوول حذف این گونه سیاست گذاری ها خوانده اند.

 

در خبرنامۀ امده است “ما از استفاده کلمات نامناسب نسبت به معترضین شدیدا متعجب شدیم و واکنش های مقامات دولتی نسبت به اعتراضات شهروندان را، چه نسبت به معترضین بامیانی و چه در رابطه به اشتراک کنندگان تظاهرات عظیم کابل موسوم به تبسم، نگران کننده می دانیم و آن را به نفع دموکراسی در کشور نمی بینیم. ”

 

به گفته آنان ما اکثریت اعتراضات مردمی را بر خواسته از “درد واقعی” مردم می دانیم. مردم سالاری و حکومتداری خوب، ایجاب می کند تا مقامات دولتی به جای برخورد های خصمانه با معترضین، به صدای مردم گوش دهند و در رفع نگرانی های آنان تلاش کنند.

“در خبرنامه آمده که در بستر اجتماعی بامیان تحرکات تنش آلودی در جریان است. برای فروکاستن این تنشها و ایجاد فضای همزیستی مسالمت آمیز و برادر وار، پیشنهاد می کنیم که حکومت محلی، زمینه گفتگو مابین نمایندگان واقعی اقوام و گروه های سیاسی ساکن در این ولایت را فراهم سازد. ”

شورای رسالت بامیان در خبرنامۀ گفته است که تنشها ز به نفع هیچ قومی نیست و حذف اقوام از بدنۀ یک جامعه تباهی و دشمنی را افزایش می دهد.

 

آنان از حکومت خواسته اند تا زمینه گفتگو بین اقوام را بیشتر فراهم کند تا از ادامه تنیش ها جلو گیری شود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار