- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

غنی: نخبگان در بیرون از کشور ظرف شوی خواهند شد!

اگر خانواده های نخبگان ممتاز در بیرون از کشور زنده گی می کنند، بیرون از کشور دارای حرفه نمی شوند. حرفه آنان به افغانستان بر می گردد…. ما باید شرایط را به میان بیاوریم. اگر آنان در بیرون از کشور زنده گی کنند، ظرف شوی خواهند شد. در میان طبقه میانی نخواهند بود.”

 

محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در یک گفتگوی ویژه با دویچه وله با اشاره به دره زدن و سنگسار دختران در ولایت غور آن را شرم آور توصیف کرد و گفت که افغانستان در بعضی موارد کارهای را به میراث گرفته است که نفرت انگیز و تاسف بار است.

 

رییس جمهور در جواب به سوال خبرنگار در مورد سنگسار و دره زدن دختران چنین گفت:”می خواهی به مردم نشانش دهم. با کمال خرسندی… با کمال خرسندی این کار را میکنم. این بخشی از شرم ما است. ما اوضاعی را به میراث برده ایم که شرمناک و کاملاً نفرت انگیز استند و در غور ما می خواهیم اطمینان دهیم که غور با روش قانون مند در حال امن شدن است.”

 

در صحبت هایش در مورد سهم دادن به خلیل الله فروزی یکی از متهمان اصلی بحران کابل بانک برای ساخت یک شهرک هوشمند گفت که آنعده از مقام های دولتی که در بیرون آوردن فروزی از زندان نقش ایفا نمودند از کار برکنار شده اند و تحقیقات لازم برای ریشه یابی عامل عمده این کار در جریان است.

 

غنی در رابطه به این موضوع چنین اظهار داشت:”مشاور حقوقی من پاسخگوی این بود. مشاور حقوقی حالا برکنار شده است. تحقیقات ادامه دارد تا به این موضوع رسیده گی شود.»

 

وی در مورد فروزی گفت:”هنگامی که این موضوع همه گانی شد، من فرمان دادم که او به زندان و به سلول انفرادی برگشتانده شود، از بدهی هایش ۲۰ ملیون دالر پرداخته شد و دارایی که او به شرکت در آن متهم شده بود، حالا زیر روند مصادره قانونی است.”

در جواب به سوالی راجع به مهاجرت افغان ها به اروپا و اینکه خانواده های مقام های دولتی به شمول خانواده های معاون رییس جمهور و خانواده رییس اجرائیه در کشورهای خارجی زنده گی میکنند رییس جمهور گفت:” آنچه مهم است، به وجود آوردن فرصت ها برای نسل ها بعدی است. اگر خانواده های نخبگان ممتاز در بیرون از کشور زنده گی می کنند، بیرون از کشور دارای حرفه نمی شوند. حرفه آنان به افغانستان بر می گردد…. ما باید شرایط را به میان بیاوریم. اگر آنان در بیرون از کشور زنده گی کنند، ظرف شوی خواهند شد. در میان طبقه میانی نخواهند بود.”