افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 30 نوامبر , 2015 لینک کوتاه خبر :

سردرگمی و بی کفایتی در وزارت تحصیلات عالی

چنین انفعالی و چنان سردرگمی و بی کفایتی از وزارتی که تنها مایه امید جوانان مستعد و مشتاق تحصیل و ارتقاء علمی است از تحمل و طاقت مردم ملکی، حکومت، نهادهای مدنی، اپوزیسیون و محصلان بازمانده از طی مدارج عالی دانشگاهی برون است.

 

درخصوص تخصیص بورسیه های مختص به دانشجویان افغانستانی به جوانان مرز نشین دیورند در ولایات پشتونستان و وزیرستان و بلوچستان پاکستان، انتقادات و اعتراضات به وزارت اقوام و قبایل جای خود دارد اما وزارت تحصیلات عالی در این میان چه می کند؟

 

با افزایش تعداد وزارتخانه ها و با انبوه حجم فعالیت های تعریف ناشده و مبهم دولتمردان و سردمدارانی که صرفا با عنوان های مجاهد و کمونیست و رییس فلان حزب و اقوام بهمان ارگ نشین بر سر کار آمدند؛ انتظار موازی کاری، کارهای نمادین بی نتیجه، حیف و میل کمک های نقدی و بودجه های خزانه ملی می رفت اما…

 

اما چنین انفعالی و چنان سردرگمی و بی کفایتی از وزارتی که تنها مایه امید جوانان مستعد و مشتاق تحصیل و ارتقاء علمی است از تحمل و طاقت مردم ملکی، حکومت، نهادهای مدنی، اپوزیسیون و محصلان بازمانده از طی مدارج عالی دانشگاهی برون است.

 

داکتر فریده مومند، از زمان انتخاب به عنوان وزیر تحصیلات عالی در این چوکی نه تنها کاری از پیش نبرده است که بارقه ها ی امید را نیز خشکانده و جوانانی که مستعد و مشتاق و در حسرت تحصیلات دانشگاهی و شکوفایی علمی بودند را به سمت اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و فرار غیرقانونی به اروپا سوق داده است.

 

اینک که با اوضاع نابسامان کنکور و شرایط نابرابر تحصیلی برای دانشجویان افغانستانی در دانشگاه های داخلی و تبعیض های قومیتی و نژادی در طی مدارج عالی علمی، بورسیه های تحصیلی برای جوانان مستعد، جای خاصی در میان حسرت و حرمان بازماندگان از رشد علمی و فرهنگی باز کرده بود؛ فریده مومند به حاشیه خود خزیده و سکوت کرده است.

 

سوال اینجا است که وزارت تحصیلات عالی را چه می شود؟ وزارتی که اختیار اعطای بورسیه به واجدین شرایط و اولویت های اصلی طی مراحل عالی و تخصصی را نداشته باشد به چه کار می آید؟ چه سود از وزیری که هیچگونه توانایی و قدرت تصمیم گیری برای کار تخصصی خود و عدم واگذاری آن به وزارتخانه دیگر را نداشته باشد؟

 

درحالی پنجابی ها و پشتون های پاکستانی آنسوی مرز دیورند، از نعمت بادآورده ی بورسیه های تحصیلی دانشجویان مستحق و مستمند افغانستانی بهره مند می شوند که هیچ امتیازی جز هم نژاد بودن با قوم قدرمندتر افغانستانی ندارند و در نهایت قدرتمندان متعصب اقوام و قبایل و دیگر همدستانشان را بر سر چوکی حفظ می نمایند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار