- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

غارت اموال عمومی توسط شماری از مقامات شورای انکشافی فراه

شورای ولایتی فراه می گوید: شماری از مقام های شورای انکشافی این ولایت حدود دوازده میلیون افغانی را با اسناد جعلی از بانک کشیده و با خود برده اند.

 

به گفته اعضای شورای ولایتی فراه، در انتقال پول کارمندان بانک و شماری از مسوولین ریاست احیا و انکشاف دهات فراه هم دست داشته اند و یا هم غفلت کرده اند.

 

فرید بختور رئیس شورای ولایتی فراه گفت: یک هیئت به منظور تحقیق این رویداد موظف شده است.

 

در عین حال ریاست احیا و انکشاف دهات فراه و همچنان شعبه د افغانستان بانک در این ولایت، دست داشتن در این دستبرد را رد میکنند و آنرا بی اساس میدانند.

 

شورای انکشافی و همچنان مقام ولایت فراه، تا حالا در مورد غارت نزدیک به دو میلیون افغانی ابراز نظر نکرده اند.