- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

خلیل صدیق: جلو کاهش ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی را خواهیم گرفت

صدیق گفت، با مداخله و ادامه سلسله عرضه دالر در بازار تلاش دارند تا جلو کاهش ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی را بگیرند.

 

در موج انتقاد ها و نگرانی از بلند رفتن نرخ دالر و سایر اسعار خارجی در برابر پول افغانی مسوولان دافغانستان بانک اطمینان میدهند که برای نگهداشتن ثبات پول افغانی تلاش های شان را ادامه میدهند.

 

خلیل صدیق رییس این بانک روز گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت، در کنار پائین آمدن ارزش پول بسیاری از کشورهای دیگر، ارزش پول افغانی نیز در یک سال گذشته در برابر دالر امریکایی نزدیک به پانزده درصد کاهش یافته است.

 

اما آقای صدیق گفت، با مداخله و ادامه سلسله عرضه دالر در بازار تلاش دارند تا جلو کاهش ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی را بگیرند:

 

” حالا ما برنامه داریم که در یک هفته سه بار لیلام میکنیم یعنی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه بناً روز شنبه ۳۷ میلیون، امروز ۳۰ میلیون را لیلام کردیم و مطابق به پالیسی هر زمانیکه ایجاب کند به همان اندازه ما در مارکیت مداخله می کنیم حد اش را تعین کرده نمیتوانم اما طبیعی است که پروسه لیلام ادامه دارد و تصمیم در مورد نیست که این پروسه متوقف گردد. “

 

رییس دافغانستان بانک میگوید، ناامنی ها، بیرون شدن نیروهای خارجی و شایعه پراگنی ها ظرف دوسال اخیر در کشور سبب شده اند تا رشد اقتصادی نزول کرده نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی بخصوص دالر ارزش اش را از دست بدهد.

 

وی گفت بلند رفتن نرخ دالر تنها منحصر به افغانستان نه بوده بلکه در برابر پول کشورهای پیشرفته نیز افزایش یافته است.

 

این اظهارات در حالی صورت می گیرند که اخیراً یک دالر امریکایی برابر به شصت و هشت افغانی معادل شده بود.

 

مردم ازبلند رفتن قیمت روز افزون نرخ دالر در برابر پول افغانی ابراز نگرانی کرده و میگویند این مساله بالای نرخ کالاها در بازار نیز تاثیر منفی بجا گذاشته است

 

اما از سوی دیگر مسوولان اتحادیه صرافان در سرای شهزاده کابل، مداخله حکومت در مارکیت اسعار را برای حفظ ارزش افغانی مهم و موثر میداند.

 

حاجی زیرک سخنگوی این اتحادیه روز گذشته در صحبت با رسانه ها در مورد موثریت عرضه پول دالر از سوی دافغانستان بانک برای جلوگیری از کاهش ارزش پول افغانی در برابر دالر چنین گفت:

 

” امروز در مارکیت ما به اساس مداخله دافغانستان بانک پول افغانی ارزش خود را بلند ساخته و با ارزش شده مثلاً، اگر دیروز در همین وقت وزمان به ۶۸ افغانی و هشتاد پول بود امروز ۶۶ افغانی و شصت پول است که تقریباً دوافغانی و بیست پول در نرخ فرق آمده است. “

 

از سوی دیگر مسوولان دافغانستان بانک ابراز امیدواری میکند که با عملی شدن برنامه های اقتصادی را که حکومت روی دست دارد وضعیت اقتصادی در سال آینده بهتر شده و پول افغانی دارای ارزش خوبتر خواهد بود.

 

رییس دافغانستان بانک از موجودیت پالیسی مناسب مالی و پولی در کشور نیز اطمینان داده میگوید که این پالیسی اخیراً از سوی بورد صندوق وجهی بین المللی پول یا آی،ام، اف مورد تایید قرار گرفته و مناسب شرایط فعلی کشور خوانده شده است.