- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

230 افسرجوان به صفوف پولیس ملی پیوستند.

۲۳۰ تن ازافسران جوان پس ازفراگیری آموزش های مسلکی ازمرکز تعلیمی وتربیتی پولیس ولایت بلخ سند فراغت اخذ کرده و به صفوف پولیس ملی پیوستند.
معاون امنیتی پولیس بلخ گفت: این افسران در دوره آموزشی  4 ماهه،مسائلی همچون قوانین نافذه کشور، مهارت هایی برای جلوگیری از ناامنی ها و اغتشاشات و سایر موضوعات مربوط به وظایف یک پولیس را از اساتید مسلکی افغانستان فراگرفته اند.
قادری افزود: این جوانان از ولایات مختلف شمال و شمال شرق می باشند که در ولایات مربوطه شان به وظیفه گماشته خواهند شد.
درهمین حال مسئولان مرکز تعلیمی قول اردوی “۲۰۹” شاهین در ولایت بلخ از آغاز یک دوره جدید تعلیمی برای “یک هزاروچهارصدوشش” تن از جوانان خبر دادند.
به گفته‎ی برید جنرال شاه محمد ذاکری، معاون قول اردوی ۲۰۹ شاهین، این جوانان از ۱۹ ولایت کشور می باشند که برای آنان مضامین مختلف، مضامین ابتدایی و پیشرفتۀ نظامی آموزش داده می شود…