- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

2 هزار هکتار مزارع خشخاش در افغانستان نابود شد!

[1]

پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان از اجرای علمیات بزرگ برای نابودی مزارع خشخاش در جنوب و شمال کشور خبر داد.

این عملیات بزرگ با مشارکت نیروهای ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر  در ولایت های هلمند در جنوب و قندوز درشمال کشور جهت نابودی کشتزارهای خشخاش اجرا می شود.

در بیانیه پلیس افغانستان در این باره آمده در جریان این عملیات 14 فرد مظنون بازداشت و درحدود 2 هزار هکتار مزارع تحت کشت مواد مخدر نابود شده است.

ازابتدای سال جاری این بزرگترین عملیات نابودی مزارع خشخاش است که ازسوی پلیس اجرا شده است. در حال حاضر خشخاش در 9 ولایت از 34 ولایت افغانستان به دلیل عدم کنترل دولت بر آن مناطق به طور وسیع کشت می شود.

قطره