- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

18 فروند هواپيما در اختيار نيروهاي هوايي

[1]

در حدود 18 فروند [2] هواپيماي آموزشي و اكمالاتي در اختيار [3] لواي هوايي اردوي ملي در ميدان هوايي شيندند قرار گرفت.
به گفته مقامات از اين هوايپماها براي آموزش پيلوتان جوان در غرب كشور استفاده خواهد شد.

تورنجنرال شهزاده، قوماندان قول اردوي 207 ظفر در مراسم تسليم دهي اين هواپيماها به لواي اردوي ملي در ولسوالي شيندند از همكاري جامعه جهاني تقدير كرد.

از سوي ديگر توران جنرال عبدالوهاب وردك، قوماندان نيروهاي هوايي [4] اردوي ملي كشور مي گويد با تحويل اين هوايپماها به لواي هوايي شيندند افسران جوان نيروهاي هوايي قادر خواهند شد تا دروس عملي و نظري شان را به گونه مسلكي فراگيرند.