- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

17 بال هواپيماي افغانستان در اسلام آباد!

[1]

در حدود 17 بال هواپيماهاي نظامي و ملكي افغانستان كه در جريان جنگهاي داخلي به پاكستان برده شده اند، هنوز هم در اين كشور وجود دارند. جنرال محمد دوران، معاون فرمانده كل در امور هوايي مي گويد كه اين هواپيماها در كنترل حكومت پاكستان بوده و آنها تلاش داشته اند تا اين هواپيماها را به كشور بازگردانند.

معاون فرمانده كل در امور هوايي در گفتگو با تلويزون 1 مي گويد كه در جريان جنگ هاي سه دهه گذشته در افغانستان شماري از هواپيماهاي اين كشور بوسيله افراد و گروههاي مختلف دولتي و غير دولتي به پاكستان انتقال داده شده اند.

به گفته او هرچند در دوره رياست جمهوري برهان الدين رباني تلاش هايي براي بازگرداندن اين هواپيماها صورت گرفت اما پاكستان در اين زمينه همكاري نكرد.

افزون بر اين به گفته آقاي دوران 9 هواپيماي ديگر افغانستان در خاك ازبكستان مي باشد و به دليل نبود امكانات تخنيكي افغانستان قادر نشده است تا اين هواپيماها را از ازبكستان به كشور بازگرداند.