افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 25 می , 2012 لینک کوتاه خبر :

…ده خبر از هرات

1
زنان نان¬آور آموزش خیاطی می بینند
برای نخستین بار ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات برنامه ای را روی دست گرفته است که مبتنی برآن خانم های نان آورخانه آموزش خیاطی می بینند.
درین برنامه که زیرنام( آموزش حرفه برای خانم هاراهی بسوی رفاه ، خود کفایی خانواده اقتصاد خانواده ومقاطعه بامخدرات گامی بسوی جامعه سالم ) را اندازی شده است تعدای از خانم ها که خودنان آوران خانه میباشند و بگونه ای از نعمت داشتن همسر محروم اند خیاطی آموزش می بینند.
دو تن از مربیان ورزیده که مسولیت تدریس در این دوره آموزشی را دارند از سوی ریاست مبارزه با مواد مخدر استخدام شده اند .همزمان با آغاز این دوره آموزشی تعداد چرخ خیاطی و وسایل مورد نیاز از سوی ریاست مبارزه با مواد مخدر به شرکت کنندگان توزیع شد.

2
فراغت صدها سرباز آموزش دیده
نزدیک به یک هزاروپنجصد تن از پرسونل آموزش دیده اردوی ملی، که مهارت های مسلکی را در قوماندانی ساحوی تعلیمی قول اردوی ظفر فرا گرفته اند متعهد شدند تا با تمام توان در راه استقرار امنیت و ثبات درکشورتلاش نمایند.
یک هزاروچهارصد تن از برید ملان و سربازان تازه نفس اردوی ملی که جدیدترین روشهای رزمی را آموزش دیده اند سند فراغت بدست آوردند.
بریدجنرال غلام مصطفی صدیقی معاون قول اردوی ظفر ضمن توزیع اسناد فراغت این دوره دوره اعلام کردکه در این دوره سربازان و برید ملان کندک 182 تعلیمی ساحوی ، در هشت ماه آموزشهای لازم نظامی را آموزش دیده اند.
معاون قول اردو اظهار افزود: تا اکنون بیست و یک دوره اموزشی در مرکز تعلیمی ساحوی هرات برگزارشده است که دران هزاران تن از افراد تازه نفس قبل ازاعزام به واحدهای اردوی ملی آموزش دیده اند.
در مراسم ختم این دوره که توام با اجرای حرکات نمایشی رزمی و ورزشی بود عده ایی شرکت کننده گان اهمیت ایجاد دوره های اموزشی مسلکی برای نیروهای نظامی را شرح دادند.

3
بی احتیاطی جان گرفت
بی احتیاطی وعدم رعایت مقررات ترافیکی بازهم عده ای ازخانواده هارا به اندوه نشان داد.رویداد مرگبار ترافیکی درجاده منتهی به باغ ملت شب گذشته منجربه مرگ یک نوجوان وجراحت هفت تن دیگر از شهروندان شد.
در این رویدادکه از اثر برخورد یکعراده موتر خاور، با موتر مسافربری رخداده است خسارات هنگفت مالی نیز ببارآمده است.
در این حادثه پنج تن از سرنشینان موترمسافری به شدت جراحت برداشته اند و دریور موتر خاورنیز جان باخته است . تحقیقات بعمل آمده از سوی مسوولان پولیس ترافیک هرات، علت این رویداد را تیز رانی بی مورد در یوران و عدم رعایت قوانین ترافیکی نشان داده است.
در عین حال در طی هفته گذشته ده واقعه ترافیکی در هرات روی داده که بدنبال ان 9 تن از شهروندان مجروح و یک طفل خورد سال نیز جان خود را از دست داده است . این درحالیست طرح جلوگیری از فعالیت وسایط نقلیه بدون اسناد همچنان در شهر هرات جریان دارد.
در طی یک هفته گذشته 137 عراده موتر فاقد اسناد و بیست و یک عراده موتر سایکل که خلاف قواعد ترافیکی سیرحرکت داشتند از سوی پولیس ترافیک شناسایی وتوقف داده شده است.
بالغ برشش میلیون وپنجصد هزار افغانی نیز در همین مدت جمع آوری به حساب دولت تحویل شده است.
اداره محلی ولایت هرات بار دیگر از هم وطنان خواسته اند تا قوانین ترافیکی را رعایت نموده به موتر سایکل سواران ابلاغ نموده اند تا حین گشت و گذار از کلاه ایمنی استفاده نمایند و از سوار نمودن بیش از دو سرنشین در موتر سایکل خود داری ورزند.

4
مسابقه فوتبال بین اردو و مردم
مسابقه فوتبال بین تیم های السادات ولسوالی گذره ولوای اول قول اردوی ظفر برگزار شد.
این مسابقه که بابرتری شش برسه به نفع تیم لوای قول اردوی ظفر به پایان رسید به هدف ترویج فرهنگ ورزش در بین قطعات اردوی ملی وتحکیم مناسبات بین نظامیان و افراد ملکی برگزارگردید.
این درحالیست که قبل از این نیز مسابقات فوتبال دوستانه بین تیم های معارف وقول اردوی ظفربرگزارشده بود که نتایج قابل قبولی را درپی داشته است.

5
محاکمه بیست مجرم
حدود بیست تن از متهمان جرایم جنایی در دیوان جرایم امنیت عامه محکمه ابتدایی شهری هرات بصورت علنی محاکمه و مجازات شدند.
این افراد درجریان جلسه علنی قضایی که تحت ریاست قاضی سراج الدین نصررئیس محکمه ابتدایی شهری برگزارشده بود، با حضور وکلای مدافع و شهروندان محاکمه و به سپری نمودن حبس های تنفیذی محکوم شدند.
گفته میشود یازده تن از این افراد به اتهام قاچاق موادمخدر، یک نفربه اتهام تمرد ازقانون، و سه نفر به اتهام حیازت غیر قانونی اسلحه، یک نفر به اتهام تقلب در معاملات و یک نفر به جرم خیانت در امانت به سپری نمودن حبس های یک ماه الی یکسال وشش ماه محکوم شدند.
بااین همه رسیدگی به یک دوسیه نسبت نداشتن وکیل مدافع به جلسه بعدی موکول شد .در پایان به متهمان ابلاغ شد که حق استیناف خواهی شان محفوظ است.

6
هیجده سال حبس برای یک قوماندان
یکتن از سربازان پولیس محلی و قوماندان پوسته امنیتی ولسوالی شیندند به اتهام قتل عمد از سوی محکمه نظامی هرات به هیجده سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شناخته شد.
متهم که شهرتش از سوی محکمه نظامی محمد حسن اعلام شده است، سرباز پولیس محلی و قوماندان پوسته زیرکوه شیندند میباشدکه حدود پنج ماه قبل به اتهام قتل یکتن از ساکنین آن ولسوالی بازدداشت شده بود.
قضاوتمل دگروال عبدالله رئیس محکمه نظامی هرات میگوید: متهم مطابق فقره سه ماده 396 قانون جزا به جرم قتل عمد از ابتدای نظارت و توقیف به هیجده سال حبس تنفیذی محکوم شده است.
در عین حال قضاوتمل عبدالله در حالی که خارنوال مردم و وکیل مدافع متهم نیز حاضر بودند گفت: دعوای حق العبدی ورثه مقتول و حق استیناف خواهی طرفین قضیه نیز مطابق زمان معین شده محفوظ خواهد ماند.
متهم این دوسیه از باشنده گان قریه کله شور ولسوالی شیندند میباشد.

7
قطعات پولیس شبانه کنترول خواهند شد
طرح کنترول شبانه کارکرد قطعات پولیس از سوی مسوولان قوماندانی زون انصار آغازشد. این طرح بخاطر بررسی نواقص کاری و تقویت فعالیت های پولیس روی دست گرفته شده است.
مل پاسوال غلام دستگیر رستمیار رئیس عمومی جنایی زون انصار که در راس یک هئیت ازکارکرد پولیس بررسی بعمل آورده است میگوید: این برنامه بر اساس هدایت وزارت امور داخله به منظور بهبود وضعیت امنیتی در این ولایات و ولایات زون غرب اجراء می گردد.
اقای رستمیار در عین حال گفت تمام دروازه های دخولی و خروجی شهر هرات از ساعت 9 شب الی سه شب کنترول و بررسی می گردد.

8
برای نخستین بار دختران قریه غوران صاحب مکتب شد
برای نخستین بار دختران متعلم در قریه غوران ولسوالی گذره صاحب یک مکتب شدند و مشکلات کمبود جای شان حل گردید.
در پی گشایش ساختمان مکتب بی بی مریم درقریه غوران ولسوالی گذره از سوی دوکتورداودشاه صباوالی هرات، مشکلات کمبود جای درسی حدود پنجصد تن از دختران دانش آموزان در این قریه بصورت کلی برطرف شد.
زمین مورد نیاز این ساختمان از سوی بی بی مریم والده جنرال جمعه گل عدیل قوماندان پولیس سرحدی میدان هوایی به معارف اهدا شده است و هزینه مورد نیاز اعمارساختمان نیز از سوی بنیادبیات پرداخت شده است . این ساختمان در ولسوالی گذره با سهمگیری مردم معارف دوست و بنیادهای خیریه درحالی ساخته میشود که به تعقیف فراخوان مقام ولایت از مردم ده ها جریب زمین شخصی بخاطر اعمارمکتب به معار ف اهدا شده است.
جنرال عدیل قوماندان پولیس سرحدی میدان هوایی از همکاری بنیادبیات بخاطر اعمار این ساختمان تقدیرنمود و در عین زمان خواستارتقویت و حمایت معارف شد.
بصیراحمد اروین طاهری رئیس معارف هرات نیز استقبال کم نذیرمردم از فراخوان مقام ولایت را مورد تحسین قرار داد و گفت: باوجودیکه از آغازسال روان تا اکنون شمار زیادی از هموطنان چندین جریب زمین ملکیت خود را به ریاست معارف اهدانموده اند؛ ولی در روزهای گذشته هفت تن از افراد خیر حاضر شده اند تا هزینه هفت ساختمان مکتب را ازبودجه شخصی شان بپردازند.
همزمان با این والی هرات همکاری بنیاد بیات بخاطر اعمار این تعمیر ومعارف پروری خواهری که زمین شخصی خود را بخاطر اعمارمکتب در اختیار معارف قرارداده است را مورد تمجید قرار داد و برادامه حمایت های مردمی از معارف تاکید نمود.

9
جلسه هفته وار شواری علما و روحانیون حوزه غرب کشور
شورای عالی علما و روحانیون حوزه غرب با تاکید بر اقامه امر بالمعروف و نهی عن المنکر، شهروندان را به رعایت موازین اسلامی توصیه نمود.
الحاج مولوی خدادادصالح ریئس شورای عالی علما و روحانیون حوزه غرب کشور در جمع شمار زیادی از علمای کرام دین، ملا امامان و سادات با بیان این مطلب که علمای کرام دین بعنوان رهبران جامعه اسلامی رسالت و مسولیت دارند تا امور مربوط به جامعه اسلامی را سرپرستی نمایند و بارهنمایی های عالمانه خود مسلمانان را به راه خیر و نیکی رهنمایی نمایند؛ اجرای عبادات و طاعات مخلصانه را یگانه راه موفقیت مسلمانان عنوان کرد.
رئیس شورا از نظام اقتصادی اسلام بعنوان موثرترین پایدار ترین و باثبات ترین نظام اقتصادی جامعه بشریت یاد کرد و مردم را توصیه نمود تا از راه حلال امرار معیشت نمایند.
وی که درجریان جلسه نوبتی شورای عالی علما روحانیون حوزه غرب کشورصحبت میکرد، هرگونه مصارف گزاف و اصراف در محافل خوشی وغم را مردود دانسته وگفت: اصراف دراسلام هیچ اصل شرعی ندارد.
رئیس شورای عالی علما و روحانیون حوزه غرب کشور در عین زمان از ترویج برخی خرافات در بین جامعه اسلامی بویژه بریدن زردی، حاضرنمودن جن و پری ابراز تاسف نموده، مسلمانان را سفارش نمود تا ازبدعت در جامعه اسلامی جلوگیری نمایند.

10
حمایت مردم شیندند از برنامه صلح دولت افغانستان
بزرگان و متنفذین ولسوالی شنیدند ضمن اعلام پشیتبانی از پالیسی ها و برنامه های دولت در زمینه استقرار صلح و بازگشت به زنده گی مجدد، بار دیگر از شورشیان و ناراضیان خواستند تا ازخشونت دست بردارند.
اشتراک کنندگان می گویند که یگانه راه استقرار صلح و امنیت را همکاری مردم و از خود گذری اقوام عنوان نموده و از مخالفین مسلح تقاضا نمودند تا با دست کشیدن از فعالیت مسلحانه زنده¬گی عاری از خشونت را آغازنمایند.
دگروال محمد داود “ریگ ” از بزرگان قومی این ولسوالی می گوید:” صلح خیر است. بر مردم افغانستان است در راستای تامین صلح دولت را کمک نمایند. اما از برنامه صلح دولت افغانستان حمایت می کنیم.”
این در حالیست که مقامات دولتی در ولایت هرات میگویند که برنامه صلح در سطح این ولایت یکی از موفق ترین و شفاف ترین پروسه های صلح در سطح کشور میباشد.
دوکتور داودشاه صباوالی هرات درآغاز این گردهمایی از زحمات و تلاشهای بی دریغ اعضای کمیته ولایتی صلح و تلاش های بزرگان قومی بخاطر استقرار صلح وامنیت تقدیرنمود وگفت” برنامه صلح در هرات یکی از موفق ترین برنامه های صلح در سطح افغانستان است.”
والی هرات دررابطه به شفافیت پروسه صلح در هرات گفت:” از آغاز این برنامه تا اکنون نزدیک به یکصد وپنجاه تن از ناراضیانی که جذب برنامه صلح شده بودند، چون معیارات این برنامه را تکمیل کرده نتوانستند حذف شدند.”
دوکتور صبا درعین زمان از استمرارگفتگو با چندین گروه شورشی بصورت همزمان در ولایت هرات خبر داده افزود:” این گروه ها در آینده نزدیک جذب پروسه صلح میشوند.”
با این حال مولوی غلام سرور رئیس کمیته ولایتی صلح موفقیت های این برنامه را در سطح ولایت هرات را نتیجه همکاری مردم عنوان نمود.
ازسوی دیگرتعدادی ازمشایخ وبزرگان ولسوالی شنیدند که در این گردهمایی شرکت داشتند؛ با اهدای لوح سپاس شورای مردمی آن ولسوالی به والی هرات از توجه همه جانبه مقام ولایت به بازسازی این ولسوالی تقدیرنمودند.
بزرگان ولسوالی شیندندمیگویند تدارک سیزده سفر پی درپی والی هرات به ولسوالی شیندند در دو سال گذشته بی پیشینه بوده و بصورت مستقیم در بهبود وضعیت امنیتی و اجتماعی این ولسوالی اثرگزاربوده است.
این گردهمایی به پشتیبانی از دست آوردهای پروسه صلح در هرات در حالی برگزار میشود که از آغاز سال روان تا اکنون نزدیک به یکصد تن از ناراضیان در هرات جذب پروسه صلح شده اند.

 

 

 

 

 

افغان پیپر

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار