- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

۹ مخالف دولت در هرات کشته و زخمی شدند

[1]

درگیری میان مخالفین دولت در ولایت هرات منجر به کشته شدن ۴ تن از آنان شد.

عبدالحمید حمیدی، آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت هرات به خبرگزاری جمهور گفت: این حادثه شام روز گذشته در ولسوالی چشت ولایت هرات پس از آن صورت گرفت که افراد سید ولی و سید میرزا؛ ۲ فرمانده‏ی مسلح مخالف دولت با یکدیگر درگیر شدند.

به گفته وی، در این رویداد ۴ تن از اعضای سید ولی کشته و ۵ تن از نیروهای مسلح سید میرزا زخمی شده اند.

حمیدی افزود: در حال حاضر کنترل محل این نبرد در اختیار نیروهای دولتی بوده و وضعیت ولسوالی چشت ولایت هرات آرام است.

با اینکه گفته میشود افراد درگیر در این رویداد عضو طالبان میباشند، اما این گروه تا کنون در این زمینه چیزی نگفته است.

در طی ماه جاری این برای اولین بار است که ولسوالی نسبتا آرام چشت، محل درگیری مخالفین دولت میشود.

خبرگزاری جمهور