- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

۱۱میل اسلحه کمری در بلخ کشف و ضبط شد.

۱۱میل  اسلحه نوع مکروف پاکستانی،توسط پرسونل پولیس مدیریت جنائی قوماندانی امنیه ولایت بلخ، از ولسوالی خلم در ولایت بلخ کشف و ضبط شد.
در ارتباط با این قضیه، یک باشنده قریه دولت زایی ولسوالی خلم، توسط پولیس دستگیر شد.
بنا به گفته آمر امنیت قومندانی امنیه ولایت بلخ، این جنگ افزارها از پاکستان وارد ولایت بلخ شده و قرار بود که در کشتار و عملیات تخریبی از آن استفاده شود که خوشبختانه کشف و ضبط گردید.