- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

یک چهارم زمین های کشور آلوده به ماین است

به دلیل نا امنی و کمبود بودجه هنوز هم 25 درصد زمین های افغانستان از وجود ماین پاکسازی نشده است.

 

با آنکه اولین ضرب الاجل جهت پاک سازی خاک افغانستان از ماینها و مهمات منفجر ناشده سال 2013 میلادی تعین شده بود، اما برای رسیدن به این هدف هشت سال زمان دیگر نیز نیاز است.

 

ویس برمک وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث طبیعی افغانستان می گوید، به دلیل نا امنی و کمبود بودجه هنوز هم 25 درصد زمین های افغانستان از وجود ماین پاکسازی نشده است.

 

آقای برمک روز گذشته در سومین ورکشاپ منطقوی ماین پاکی که در کابل برگزار شده بود گفت، اگر کمک های منطقه و جهان با افغانستان ادامه یابد، تا سال ۲۰۲۳این کشور از خطرات ماین و مهمات منفجر نا شده نجات خواهد یافت:

 

” تعین شده که تا ۲۰۲۳ افغانستان عاری از انواع ماین ها و مواد انفجار ناشده که از سالیان جنگ در افغانستان باقی مانده به آن برسد و افغانستان یک کشور عاری از میان باشد. ”

 

این ورکشاپ در حضور نماینده گان کشورهای ایران، تاجکستان و آذربایجان در کابل برای دو روز ادامه خواهد یافت که در آن روی چگونگی پاکسازی کشورها از وجود ماین های جاسازی شده و مهمات منفجر ناشده بحث خواهد شد.

 

گفته می شود که بیش از سی دهه جنگ در افغانستان سبب شده تا طرف های درگیر جنگ از فرصت استفاده نموده و بخش های زیادی خاک اینکشور را ماین جاسازی کنند.

 

روند مبارزه بخاطر از بین بردن و خنثی سازی ماین در افغانستان از دو دهه به این سو آغاز شده، اما گفته می شود که تا اکنون ۸۰ درصد خاک این کشور از وجود ماین، پاکسازی شده است.

 

اما پرسش اینجاست که برگزاری چنین کنفرانس ها میان کشور های منطقه و تعهد جدید حکومت تا چه حد می تواند امیدوار کننده باشد؟

 

محمود خان الکوزی یک عضو ولسی جرگه می گوید، در صورت که نا امنی های جاری در کشور خاتمه نیابد، پاکسازی خاک کشور از وجد ماین ها تا سال ۲۰۲۳ نا ممکن خواهد بود:

 

” چیزی که باعث کشت ماین می شود جنگ است، در صورت که تا ۲۰۲۳ در افغانستان جنگ نباشد طبعا خطرات ماین هم نخواهد بود اما اگر جنگ مانند حالا جریان داشته باشد از سوی گروه های مختلف ماین گذاری خواهد شد و هر قدر که مصارف صورت گیرد بی نتیجه خواهد بود. ”

 

موسسات ماین پاکی در چهارچوب سازمان ملل متحد در افغانستان فعالیت دارند و گفته می شود که مبارزه در راستای ماین پاکی در کشور سالانه حدود ۶۰ میلیون دالر هزینه برمی دارد.

 

این درحالیست که کارمندان ماین پاکی نیز در نقاط مختلف کشور با تهدات مخالفان مسلح مواجه بوده و اکثراً از سوی آنان تهدید و یا هم کشته می شوند.