- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

یک مقام ارشد طالبان در نورستان کشته شد.

در یک حمله هوایی نیروهای ناتو بر مواضع شورشیان در مرز میان نورستان و کنر، قوماندان امنیه نام نهاد طالبان در نورستان، کشته شده است.

غلام الله نورستانی قوماندان امنیه نورستان  گفت که در یک حمله هوایی نیروهای ناتو بر مواضع شورشیان در مرز میان نورستان و کنر، قوماندان امنیه نام نهاد طالبان در نورستان، کشته شده است.
قوماندان امنیه نورستان تاکید کرد که حمله هوایی شب گذشته، در منطقه کلایگل از مربوطات ولسوالی وایگل نورستان که در همسایگی با ولسوالی مانوگی کنر قرار دارد، صورت گرفته است.
سه روز پیش نیز، در یک حمله هوایی ناتو بر مواضع شورشیان در منطقه چپه دره کنر، ده ها تن از شورشیان مسلح کشته شدند.
کشتار اخیر، در نوع خود در چند سال گذشته بی سابقه خوانده شده است.
به گفته آقای نورستانی، “ملا متقی، قوماندان نام نهاد طالبان در نورستان- که شب گذشته کشته شد- یک سارق مسلح حرفه ای و یک مهره مهم نظامی طالبان در نورستان به شمار می رفت که با شماری از افرادش کشته شده است.”
قوماندان امنیه نورستان تاکید کرد که با مرگ ملا متقی، امنیت نسبی بر مناطقی در ولسوالی وایگل، حاکم خواهد شد.
او تاکید کرد که در حمله هوایی ناتو به غیر نظامیان آسیبی نرسیده است.
نورستان از ولایت هایی است که در همسایگی کنر، جایی که سه روز گذشته ده ها شورشی مسلح، کشته شدند، قرار دارد.
برخی از مناطق ولایت نورستان به دلیل تحرکات شورشیان مسلح نسبتا نا امن گزارش می شود.

 بخدی