- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

یک زن، هدف فیر گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت!

ولسوال تگاب ولایت کاپیسا،عبدالقدوس صافی گفت:در جریان یک عملیات مشترک نیرو های افغان و بین المللی در ولسوالی تگاب،این زن زمانی شب گذشته هدف فیر گلوله قرار گرفت که این نیروها می خواستند در منطقه انارجوی این ولسوالی منزل رییس یکی از شورای های انکشافی محل را تلاشی کنند…

بگفته وی، این زن مانع تلاشی این خانه به وسیله نیرو های امنیتی شده بود!