- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

یك نظامی ‘ایساف’ در جنوب افغانستان كشته شد

[1]

 

 

ایساف در این بیانیه ،بدون اشاره به هویت، ملیت این نظامی و محل حادثه افزود: وی روز گذشته براثر انفجار بمب كنارجاده ای كشته شده است .

ایساف در بیانیه خود می افزاید كه دو نفر از فرماندهان طالبان در استان های قندهار و هلمند دستگیر شدند.

فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان چند روز پیش اعتراف كرده بود كه نظامیان خارجی در سال جدید با درگیری های شدید در شرق افغانستان مواجه خواهند شد.

با كشته شدن این نظامی خارجی در افغانستان ، تعداد تلفات نظامیان خارجی طی سال جدید میلادی به در افغانستان به بیش از 100 نفر رسیده است.