- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

یك فرمانده ارشد طالبان در شمال شرق افغانستان كشته شد

[1]

‘سید سرور حسینی’ به رسانه ها گفت: ملا ‘سید گل’ در حمله نیروهای پلیس و نظامیان ویژه آلمانی در منطقه ششم شهر قندوز كشته و چهار تن از افرادش بازداشت شدند.

به گفته حسینی، سیدگل پس از فروپاشی طالبان به پاكستان فرار كرده بود و در این اواخر دوباره به این استان آمده و فعالیت های ضددولتی و حمله به نظامیان خارجی را آغاز كرده بود.

ازسوی دیگر وزارت كشور  با انتشار بیانیه ایی اعلام كرد كه طی شبانه روز گذشته، چهار شبه نظامی طالبان كشته و چهار تن دیگر از آنان بازداشت شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایرنا