- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

یاماموتو از آماده‌گی جامعۀ جهانی برای همکاری در عرصۀ انتخابات افغانستان خبر داد

تداماچی یاماموتو

تداماچی یاماموتو نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در کابل  در دیدار امروز خود با رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، از آماده‌گی جامعۀ جهانی برای همکاری در عرصۀ انتخابات افغانستان خبر داد.

در این دیدار، رییس اجراییه کشور گفت که حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی آماده‌گی می‌گیرد و در این زمینه نیازمند همکاری جامعۀ بین‌الملی است.

 

داکتر عبدالله افزود که برای تضمین شفافیتِ انتخابات، در نظر دارند تا در انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی، از فن‌آوری جدید استفاده نمایند.

 

سپس، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل در کابل، از آماده‌گی جامعۀ جهانی برای همکاری در عرصۀ انتخابات افغانستان خبر داد.

 

او تأکید کرد که به گونۀ مشخص به همکاری مشترک در عرصه‌های مالی و تخنیکی انتخابات متعهد هستند.

 

آقای یاماموتو در زمینۀ آماده‌گی‌ها برای برگزاری کنفرانس منطقه‌یی و جهانی دربارۀ افغانستان نیز معلومات داد.