- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

گیلانی به توافق با حزب اسلامی خوشبین است!

%d9%be%db%8c%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c

 

برخی از مسئولین نسبت به امضای توافقنامه با حزب اسلامی حکمتیار خوش بین هستند، یکی از آنها رئیس شورای عالی صلح است…

 

پیر سید احمد گیلانی در مراسم امضای این توافقنامه دیروز در کابل در این مورد ابراز خوشبینی کرد، وی از سایر گروه های مخالف مسلح خواست تا با پروسه صلح یکجا شوند.

 

قرار است در آینده نزدیک این توافقنامه صلح پس از امضای رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، رسماً نافذ گردد.

 

در حال حاضر این توافقنامه از سوی محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح، عطا الرحمن سلیم معاون این شورا و امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی ساعت قبل به امضا رسید.