- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

گفتگوی ویدیویی رئیس جمهور غنی با والیان ۳۴ ولایت کشور

غنی

 

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته از طریق ویدیو کنفرانس در مرکز ملی توحید، با والیان ۳۴ ولایت کشور در مورد برنامه ملی میثاق شهروندی صحبت کرد.

 

در آغاز، احمد شهیر شهریار معین برنامه های وزارت انکشاف دهات، ضمن معرفی برنامه ملی میثاق شهروندی گفت که برنامه ملی میثاق شهروندی، پروگرام های انکشافی را تحت یک چتر می آورد و بخاطر دسترسی مردم به خدمات اساسی، روش های معتبر و موثر را تطبیق می نماید.

 

وی گفت که بر اساس سند خودکفایی افغانستان، حکومت متعهد است تا برنامه ملی میثاق شهروندی را به منظور حمایت از جوامع فقیر جهت دسترسی به خدمات اساسی، طرح و تطبیق نماید.

 

آقای شهریار گفت که برنامه ملی میثاق شهروندی به شورا های قریه ها نقش جدید می دهد و این نقش مجرای اساسی برای انجام فعالیت های انکشافی در دهات و نظارت از ارایه خدمات را فراهم می کند. وی افزود که شورای انکشافی قریه منحیث یک نهاد فراگیر در قریه ها ایجاد می شود که ۳۵ در صد اعضای آنان را زنان تشکیل می دهند.

 

معین برنامه های وزارت انکشاف دهات افزود که برنامه ملی میثاق شهروندی خدمات اساسی صحی، خدمات آموزشی، تنظیم آب( آب آشامیدنی، آبیاری، جلوگیری از آسیب سیلاب ها و حفظ الصحه محیطی)، تکنالوژی زراعتی برای ترویج زارعت، راه های موصلاتی دهات و انرژی قابل تجدید به سطح قریه را عرضه می کند.

 

آقای شهریار گفت که برنامه ملی میثاق شهروندی در شهر ها توسط ریاست مستقل ارگان های محل و شاروالی ها در همکاری نزدیک با وزارت های ذیربط، تطبیق خواهد شد.

 

وی افزود که برنامه ملی میثاق شهروندی در دهم میزان سال جاری آغاز می گردد و از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶ در سه مرحله تطبیق می گردد، برنامه ملی میثاق شهروندی در مرحله اول یک سوم کشو را در بر می گیرد و طی ده سال در سراسر کشور تطبیق می گردد. پروگرام مذکور در زمینه عرضه خدمات به سطح شهرها به ساحات غیر پلانی و عودت کننده گان نیز توجه خویش را مبذول خواهد داشت و به ارگان های محل با نواحی که دارای بیشترین ساحات غیر پلانی و فاقد خدمات ابتدایی باشند، اولویت میدهد.

 

رئیس جمهور غنی پس از استماع معرفی برنامه ملی میثاق شهروندی گفت که حکومت وحدت ملی امروز یکی از تعهدات خویش را از نظر به عمل مبدل کرد و اینک یک قرارداد برای خدمات همه جانبه بین مردم و دولت صورت می گیرد.

 

رئیس جمهور گفت که حالا ما یک بسته واضح و شفاف برای ارایه خدمات به مردم داریم. وی خطاب به والیان گفت که در مرکز یک فرهنگ خوب همکاری آغاز گردیده است و در ولایات نیز باید این همکاری به وجود آید.

 

رئیس جمهور غنی از والیان خواست که تعهد حکومت وحدت ملی را به مردم با وضاحت بیان کنند. وی افزود که ما متعهد به تغییر پایدار در زندگی مردم هستیم و تغییر پایدار برای حکومت مهم است.

 

محمد اشرف غنی گفت که برنامه ملی میثاق شهروندی روحیه مثبت همکاری بین الوزارتی را به وجود آورده است و من و رئیس اجرائیه از تطبیق آن نظارت می کنیم.

 

رئیس جمهور گفت که من شاهد یک تغییر در ظرفیت، همکاری و دیدگاه در وزارت خانه ها می باشم و برنامه ملی میثاق شهروندی در زمینه کاریابی با مردم همکاری خواهد کرد. وی با تاکید گفت که از گذشته که میراث خوب به ما نمانده است، باید درس بگیریم.

 

رئیس جمهور غنی افزود که برنامه ما افغانستان شمول است و انکشاف شهرها و قریه ها در تامین امنیت کمک می کند. وی گفت که ناامنی سبب بی توجهی نشود و باید ولسوالی های سرحدی و مناطق محروم مورد توجه قرار گیرند.

 

رئیس جمهور گفت که جامعه بین المللی امروز حقانیت و موقف برحق ما را مورد تایید قرار داده است. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مرحله اول حملات طالبان را به عقب زدند. وی از مردم خواست تا دشمنان و قطاع الطریقان را با یک صدا به انزوا بکشانند.

 

در این ویدیو کنفرانس داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه نیز صحبت کرده گفت که امروز یک گام بزرگ برداشته شد. در سابق که در قریه جات خدمات وجود نداشت، اکثریت مردم به شهر ها هجوم می بردند. اما با تطبیق برنامه میثاق ملی شهروندی، خدمات و سهولت ها برای تمام مردم افزایش خواهد یافت.

 

وی افزود که مردم در عرضه خدمات نقش زیاد داشته باشند تا از فرهنگ خیالی بیرون شوند.

 

عبدالباقی پوپل سرپرست ریاست ارگان های محل در این ویدیو کنفرانس گفت که ما در یک دهه آینده باید در زنده گی مردم تغییر مثبت را به میان آوریم. وی افزود که بعد از عرضه خدمات باید مردم در زمینه مراقبت و حفاظت از پروژه ها، همکاری کنند.

 

همچنان سرپرست ولایت بلخ، والی هرات و معاونین ولایات ننگرهار و کندهار در صحبت های شان از برنامه ملی میثاق شهروندی استقبال کردند و از همکاری خویش در زمینه تطبیق آن اطمینان دادند.