افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 23 آوریل , 2013 لینک کوتاه خبر :

گفته های وزیر امورخارجه در اجلاس بروکسل…

به نقل از دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه،داکتر زلمی رسول،در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل گفت: مردم افغانستان پروسۀ انتقال را به طور کامل پذیرفته اند. نیروهای شجاع امنیت ملی ما توانایی شان را برای به عهده گرفتن مسئولیت های امنیتی از همکاران بین المللی مان به شیوه مسلکی و مؤثر در سرتاسر افغانستان به اثبات رسانیده اند.

ما به کمک هم توانسته ایم تا نقاط عطف مهمی را رقم بزنیم و دستاوردهای مهمی را در تلاش هایمان برای تأمین امنیت، تحکیم حاکمیت قانون و نیز بلند بردن توانایی های نیروهای امنیت ملی مان بدست آوریم تا آنها بتوانند به صورت مستقل از افغانستان در مقابل تهدیدات داخلی و بیرونی حراست نمایند.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: در طی این مدت ما همکاری مان را هم در روحیه و هم در عمل با ناتو تقویت نموده ایم که جانفشانی های مشترک مان اینرا تأیید میکند.

او تصریح کرد: در طی دهۀ گذشته ملت افغانستان در قبال مبارزه مشترک ما علیه تروریزم، افراطگرایی خشونت آمیز و در راه حفظ دستاوردهای تاریخی مان در عرصه های دموکراتیک، اقتصادی، اجتماعی، بازسازی های فیزیکی و احیاء مجدد، متحمل سنگین ترین هزینه های زیادی گردیده است. هزاران افغان که بسیاری از آنها افراد ملکی به شمول مردان، زنان و اطفال بی گناه بوده اند، جان هایشان را فدا نموده اند تا هم وطنانشان بتوانند با وقار زندگی نموده و به آینده ای بنگرند که از صلح، امنیت و شگوفایی همیشگی و درازمدت برخوردار باشد.
آقای رسول تأکید کرد: ما همچنان از جانفشانی های کثیری که در عین زمان و به خاطر عین اهداف ناب از سوی هم پیمانان بین المللی مان به شمول مردان و زنان عضو ناتو و کشورهای همکار ما در نقاط مختلف افغانستان صورت گرفته است، آگاهیم. من میخواهم با استفاده از این فرصت یکبار دیگر از قدردانی همیشگی مردم و دولت افغانستان از فامیل ها و ملت هایی که قربانی داده اند و هیئت های محترمشان که امروز در این مکان از آنها نمایندگی میکنند، مجدداً یاد آوری نمایم. از شما به خاطر ایستادگی تان در کنار مردم افغانستان و ابراز حمایت درازمدت تان از یک افغانستان آزاد، دموکراتیک و رو به انکشاف ابزار سپاس مینمایم.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: هرچند این نیروهای دلیر ملی امنیتی افغان هستند که بشکل روز افزون در چهار گوشۀ این سرزمین بیشترین قربانی را میدهند. حالا که نیروهای افغانی بطور مستقیم مسئولیت امنیت و دفاع حدود ۹۰ در صد نفوس کشور را بدوش دارند و پروسۀ انتقال به شتاب به پیش می رود، شمار روز افزون سربازان و افسران پولیس با شهامت ما جان های خودرا فدای صلح و امنیت کشور شان میکنند.

به عقیده آقای رسول، موفقیت نیروهای ملی امنیتی افغانستان در پذیرفتن مسئولیت های امنیتی در سراسر افغانستان همچنان یک نقش حیاتی را در تضمین موفقیت دور بعدی انتخابات سال ۱۳۹۳ ایفاء خواهد نمود که این یک گام بسیار مهمی در راستای تحکیم دموکراسی جوان افغانستان میباشد. حکومت افغانستان به شدت مصروف آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه، شفاف و قابل اعتبار ریاست جمهوری که عاری از هرنوع مداخلۀ خارجی بوده و منجر به انتقال قدرت به شکل دموکراتیک و صلح آمیز به ادارۀ آینده گردد، میباشد.
او گفت: هم چنان که موفقیت پروسۀ کنونی انتقال را تحکیم می بخشیم و اکمال مؤفقانۀ آنرا تا ختم سال ۲۰۱۴ انتظار داریم، ما در افغانستان، خواهان بلند بردن و به کمال رسانیدن همکاری های امنیتی و دفاعی دراز مدت با هم پیمانان بین المللی خویش برای سالهای آینده میباشیم. در حقیقت، امروز همکاری مستحکم ما بنیاد استواری را برای یک همکاری پایدار درازمدت میان افغانستان و ائتلاف ناتو بشمول کشور های عضو آن که خواهان همکاری امنیتی و دفاعی با افغانستان در سالهای پس از ۲۰۱۴ اند، تأمین میکند.

زلمی رسول علاوه کرد: از دید ما اساس چنین همکاری امنیتی و دفاعی، بشمول حضور احتمالی نیرو های بین المللی در افغانستان پس از ۲۰۱۴ باید مبتنی بر یک سلسله اصول کلیدی باشد. از دید صریح حکومت افغانستان، این اصول باید در برگیرندۀ احترام کامل به حاکمیت ملی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان و همچنان مالکیت افغانی باشد. من این اصول اساسی را به این دلیل خاطر نشان میسازم که رابطۀ افغانستان با جهان منحیث بخشی از پروسۀ وسیعتر انتقال در حال تحول است. این بدین معنی است که در دورۀ پس از ۲۰۱۴، افغانستان دارای حاکمیت ملی و مستقل با دوستان و هم پیمانانش در منطقه وفرا منطقه به اساس منافع ملی مردم افغانستان، منافع مشترک و احترام متقابل میان دولت های مستقل در رابطه خواهد بود. هرگاه به این اصول اساسی احترام قائل گردد، افغانستان نیز آرزومند و کاملاً متعهد است تا موافقتنامه های دراز مدت امنیتی و دفاعی را با هم پیمانانش عقد نماید.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما مذاکراتی را روی یک موافقتنامۀ همکاری های امنیتی و دفاعی دوجانبه با ایالات متحده در نوامبر سال گذشته در کابل آغاز نمودیم. یک چنین توافقی در موافقتنامۀ تاریخی و پایدار همکاری های استراتیژیک میان ما دو ملت که توسط رئیس جمهور حامد کرزی و رئیس جمهور اوباما در کابل در ماه می سال گذشته به امضاء رسید، پیش بینی گردیده است.

تا حال ما سه دور از مذاکرات رسمی مثبت و سازنده را با ایالات متحده در کابل انجام داده ایم. ما منتظر ادامۀ مشوره و مذاکره با ایالات متحده در هفته ها و ماه های آینده هستیم. برعلاوۀ طرح کردن تمام اصول همکاری های امنیتی و دفاعی و مشارکت میان کشورهای ما؛ این موافقت نامه مأموریت، حیطه، و مقاصد نیروهای ایالات متحده را مشخص ساخته، تمام اساسات مورد نیاز حقوقی و معافیت را که برای حضور دوامدار نیروهای ایالات متحده در قلمرو افغانستان به عنوان بخشی از موافقت نامۀ دوجانبه بعد از ۱۳۹۳ مطرح است فراهم میسازد. به همین شکل، هر یک از دوستان ما که عضویت ناتو را دارند و آرزومند همکاری های امنیتی و دفاعی با افغانستان بعد از سال ۱۳۹۳ باید از قبل با دولت افغانستان به تفاهم دوجانبه برسند.
او خاطرنشان کرد: بسیار واضح است که دولت افغانستان با مأموریت دوامدار ناتو در افغانستان بعد از پایان روند انتقال در ۱۳۹۳ موافق و علاقه مند است. این مأموریت براساس تصور کلی که توسط ناتو تنظیم شده است و در عین حال مطابق موافقت و همآهنگی دولت افغانستان است، میباشد. برعلاوه، دولت افغانستان آماده است تا بالای موقف متحدانۀ نیروهای ناتو تحت چارچوب قوانین واحد موافقه کند.

با اینهم، طبق اصول حفظ حاکمیت افغانستان، اعضای ناتو که خواهان بخشی از این مأموریت واحد ناتو هستند اجازۀ دولت افغانستان را باید باخود داشته باشند. چنین اجازه نیاز نیست تا به شکل یک موافقت نامۀ جامع دوجانبه با دولت افغانستان به سطح رؤسای دولت ها باشد. در بسیاری از قضایا چیزی مانند تبادلۀ نامه های رسمی کافی خواهد بود.
به عقیده وی، خبر خوش اینجاست که ما از قبل موافقت نامه های همکاری را با چندین عضو ناتو وکشور های دیگر که ممکن بعد از مأموریت آیساف و ناتو همکاری کنند به امضاء رسانیده ایم و یا هم در شرف امضاء آن هستیم. این موافقت نامه ها همکاریهای دوامدار را طبق رضائیت دولت افغانستان فراهم میکند.

با درنظرداشت اشتراک اعضای غیر ناتو بعد از مأموریت آیساف ما توقع داریم که هم ناتو و هم کشور های دیگر با دولت افغانستان در تعیین ضرورت و توجیه، و موقعیت و حیطۀ حضور نظامی هر کشور در افغانستان همکاری کنند. به هرصورت، زمانیکه چنین موافقت نامۀ دوجانبه با یک کشور دیگر وجود داشته باشد، درک دولت افغانستان این خواهد بود که آن کشور تحت چتر مأموریت ناتو در افغانستان عمل خواهد کرد.
وی افزود: باوجود عزم مستحکم افغانستان برای ایجاد همکاری های امنیتی و دفاعی با ناتو بعد از ۱۳۹۳ در صورت خطرات چشمگیر، ما تاحال به وضاحت تفصیلاتی از طرف ناتو پیرامون ماهیت، حیطه، و جوهر چنین مأموریت ناتو بعد از ۱۳۹۳ دریافت نکرده ایم.

من میخواهم از جلالتمآب آقای سرمنشی احترامانه بپرسم تا از تقاضای ما برای چنین معلومات و تفصیلات از طریق مشوره و در میان گذاشتن معلومات حمایت کنند. باوجود آن، بعد از دهۀ همکاری های نزدیک، ما بدین باور هستیم که برای متحدین ناتو و رهبران آن بسیار مهم است تا به افغانستان به عنوان یک کشور مستقل و حاکم بنگرند و نیازمندی های تغییر شرایط و تکامل روابط با مارا در نظر بگیرند.

بطور خلاصه اگر بگوییم، ما از ناتو می خواهیم تا به افغانستان به حیث یک همکار نرمال و طبیعی در طویل المدت نگاه کند و به عنوان کشوری به آن بنگرد که با وی منافع مشترک و روابط منظم و طبیعی داشته و به شکل دوجانبه مفید و براساس احترام دوجانبه استوار باشد…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار