افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 11 ژوئن , 2017 لینک کوتاه خبر :

گزارش بانک جهانی از تاثیر منفی ناامنی ها بر خانواده های افغان

بانک جهانی

این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت ناامنی تاثیر منفی بر خانواده های افغان داشته است. با رشد کم اقتصادی و افزایش جنگ، توسعه افغانستان با مشکل مواجه بوده و فقر ادامه خواهد داشت. همچنین ادامه این فقر و نابرابری بوجود آمده، باعث تضعیف انسجام اجتماعی و در خطر انداختن توسعه خواهد شد.

بانک جهانی در گزارشی نوشت: هفته گذشته انفجاری در کابل 150 نفر را به کام مرگ فرستاد و این تنها یک نمونه از حوادثی است که هر روزه بر سر مردمان افغان فرو می‌ریزد.

جنگ در سالهای گذشته در حال افزایش بوده و بسرعت در سرتاسر افغانستان در حال گسترش است. براساس آمار سازمان صلح جهانی افغانستان در رده چهارمین کشور بعد از سوریه، سودان جنوبی و عراق از نظر اوضاع بد امنیتی قرار دارد و این منجر به بیجا شدن افراد بسیاری در داخل کشور شده است.

این افزایش ناامنی باعث شده که رفاه خانواده های افغان تحت شعاع قرار بگیرد. طبق آمارها 17 فیصد از خانوارهای افغانستان تحت تاثیر شوک های ناشی از اوضاع وخیم امنیتی قرار داشتند.

خانواده هایی که در مناطق ناامن زنده گی می‌کنند، همچنین در معرض شوک های غیرامنیتی مانند بحران های زراعت، بلایای طبیعی و مریضی های ساری قرار دارند بطوری که 53 فیصد از این خانواده‌ها در فواصل بین سال 2013 تا 2014 تحت تاثیر این شوک‌ها قرار داشتند.

بنابر این گزارش، همچنین در مناطق ناامن سوء تغذیه بیشتر بوده و فرصتهای آموزشی بخصوص برای فقرا محدود بوده است.

با برگزاری انتخابات و محول کردن مسئولیت تامین امنیت به نیروهای افغان و بحران که به تبع آنها به افغانستان وارد شده اثر اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته که منجر به افزایش نابرابری های غنی و فقیر، زن و مرد و دختران و پسران شده است. همچنین رشد اقتصادی بسیار کند باعث افزایش فقر از 35 فیصد در سال 2011 به 40 فیصد در سال 2014 شده است.

بیشتر افغان های فقیر در مناطق قریه یی زنده گی کرده و همین عامل باعث شده که آنها در برابر شوک های وارد شده بشدت آسیب پذیر شوند و نتوانند واکنش مناسب در برابر آن انجام دهند.

این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت ناامنی تاثیر منفی بر خانواده های افغان داشته است. با رشد کم اقتصادی و افزایش جنگ، توسعه افغانستان با مشکل مواجه بوده و فقر ادامه خواهد داشت. همچنین ادامه این فقر و نابرابری بوجود آمده، باعث تضعیف انسجام اجتماعی و در خطر انداختن توسعه خواهد شد.

برای بهبود فقر و نابرابری در وهله اول باید اوضاع امنیتی و عملکرد اقتصادی تقویت شود که در شرایط فعلی این امکان وجود ندارد، افغانستان نیازمند یک رشد اقتصادی جامع و فراگیر است و در این راستا بیشتر از گذشته نیازمند کمکهای خارجی خواهد بود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار