افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 23 ژوئن , 2017 لینک کوتاه خبر :

گزارشی از مراسم افتتاح مناظرۀ شهروند و ارگ

بحث آزاد

روزگذشته مراسم افتتاح مناظره تحت عنوان شهروند و ارگ، در قصر تاریخی کوتی باغچه برگزار گردید.

در این مراسم ابتدا فرخنده زهرا نادری مشاور ارشد رئیس جمهور در امور سازمان ملل متحد صحبت کرده، گفت که مناظره شهروند و ارگ را جهت تقویت و نهادینه کردن روند مردم سالاری آغاز یک روند موثر در حکومتداری، شهروند مسئول و حکومت جوابگو در مرکز قدرت کشور افتتاح و بنیان گذاری می نمائیم.

وی افزود که مناظره ها یا در استادیوهای تلویزیون، یا در مکان های اکادمیک و یا هم در سفارت خانه ها و نهادهای بین المللی برگزار می گردید، اما امروز برای شنیدن و حمایت از صدای مردم، این گونه برنامه ها به منظور بحث صریح و سازنده در قصر ریاست جمهوری برگزار می گردد. وی از این بابت از رئیس جمهور غنی ابراز امتنان نمود.

سپس رئیس جمهور غنی طی صحبتی از ابتکار زهرا نادری بخاطر راه اندازی این مناظره تشکری کرده، گفت که شهروند بر اساس بحث به میان می آید و تا زمانیکه فکر مشترک وجود نداشته باشد، وحدت به میان نمی آید. وی افزود: فکر نتیجه بحث آزاد می باشد؛ زیرا بحث آزاد است که شهروندی، دولتداری و حکومتداری را تعریف می کند.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که یک جامعه به زور و استبداد پایدار نمی ماند و نه هم به زور مردم را شهروند ساخته می توانیم. وی افزود: با مناظره و قناعت دادن مشارکت به وجود می آید.

رئیس جمهور گفت که واحد وحدت ملی فرد است، تا بحیث فرد هر کدام ما همدیگر را قبول نکنیم، وحدت ملی ما تامین نمی شود.

رئیس جمهور کشور گفت: به گونه بنیادی، جهت ارزیابی مسایل اساسی کشور تعین اهداف نیاز است، زیرا بدون طبفه‌بندی واضح، اهداف به نتیجه نمی رسد. وی تحلیل، تدبیر و تطبیق را سه مرحله مهم  برای رسیدن به هدف دانست.

رئیس جمهور تصریح کرد: در مرحله نخست یعنی در مرحله تحلیل باید این را معلوم کنید که فرصت ها، چالش های بنیادی و سرمایه‌گذاری شما چه است و محدودیت ها باید در تحلیل به طور واضح مشخص گردد. وی افزود که اگر تحلیل درست نباشد، نه اقدام و نه هم قضاوت درست کرده می‌توانید. بنابر این تحلیل نقطه بنیادی می‌باشد و بدون آن به هدف رسیده نمی‌توانیم.

رئیس جمهور گفت: مرحله دوم تدبیر است و تا زمانی که تحلیل به برنامه مبدل نشود، نتیجه نمی‌دهد و همچنان برنامه تدبیر میخواهد. تدبیر این است که چگونه محدودیت‌ها را تغیر دهیم. وی افزود: در تدبیر مراحل مهم می‌باشند و تا زمانیکه به گونه اساسی سنجیده نشود، نتیجه نمی‌دهد.

محمد اشرف غنی گفت که میان تحول و تداوم باید تعادل وجود داشته باشد. اگر تحول را سرعت می دهید، باید مقاومت را سنجش کنید.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این را به طور واضح باید بدانیم که نتایج تحول به زودی به دست نمی آید و تغیر با خود عکس العمل دارد، زیرا آنانیکه مفاد شخصی شان در خطر باشد، بیشتر سر و صدا می‌کنند.

رئیس جمهور کشور، تطبیق را سومین مرحله رسیدن به هدف دانسته، گفت که بدون تطبیق تحلیل و تدبیر نتیجه نمی‌دهد، زیرا مردم به  اساس تطبیق تصمیم می گیرند.

وی افزود: تطبیق- تحلیل سیاسی، اجتماعی و تحلیل همه جانبه می‌خواهد و باید برای آن منابع جستجو گردد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تطبیق مدیریت می‌خواهد و همچنان تحلیل و تدبیر زعامت و دیدگاه می‌خواهد. بدون مدیریت واضح به تطبیق رسیده نمی‌توانید، زیرا تطبیق دسپلین مسایل کوچک است که با آن به  اهداف بزرگ می‌رسیم.

وی  خطاب به اشتراک کنندگان مناظره متذکره، گفت: رسالت شما اینست که دسپلین داشته باشید تا هم به زعامت و هم به مدیرت توجه صورت گیرد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار