افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار, امنیتی, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 11 اکتبر , 2017 لینک کوتاه خبر :

گزارشی از محکمه های قضایی اخیر…

محمکۀ استیناف

اخیرا در نتیجۀ محکمه های قضایی، چندین متهم محکوم شدند.

هیأت قضایی دگروال محمود را در چندین قضیۀ اختلاس تیل و دو پایه جنراتور، مطابق مادۀ 156 قانون جزا، در مجموع به بیست سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد.

همچنان جنرال فضل الله نیز در چندین مورد سوء استفاده از صلاحیت و ظیفه یی در فورم مصرف تیل، اختلاس و عدم استفاد از صلاحیت و ظیفه یی در تعیین نورم مصرف تیل، مطابق مادۀ 156 قانون جزا، در مجموع به شش سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

شخص دیگر به اسم دگروال عبدالعظیم در قضایای اختلاس تیل، و تجاوز از صلاحیت و ظیفه یی در تعیین نورم مصرف تیل، مطابق مادۀ 156 قانون جزا، به 17 سال و دو ماه و 25 روز حبس تنفیذی محکوم شد.

جنرال عبدالقدیر، دگروال محمد معروف و دگروال هارون در قضیۀ عدم استفاده از صلاحیت وظیفه یی، به یک – یک سال و چهار ماه حبس تنفیذی، و جنرال محمد اصغر نیز در چندین مورد سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی، به هشت ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.

تورن احمد جان کارکن دیگر وزارت دفاع ملی، به خاطر اشتراک در قضیۀ اختلاس دو پایه جنراتور به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به جزا شد.

این محکمه، بر اساس مادۀ 268 قانون جزا با رعایت مادۀ 245 این قانون، دگروال محمود را به جزای نقدی، نیز محکوم کرد. بر بنیاد فیصلۀ این محکمه، وی مکلف به پرداخت 982 هزار و 157.12 دالر امریکایی قیمت 876 هزار و 926 لیتر تیل اختلاس شده، نیز می باشد.

از سوی دیگر، محمود با شرکای جرمی اش عبدالعظیم و فضل الله، مطابق مادۀ 274 قانون جزا، به رد مبلغ 71 هزار و 992.28 دالر امریکایی قیمت 64 هزار و 279 لیتر تیل اختلاس شده، به جزای نقدی معادل آن نیز محکوم به مجازات شدند.

در همین حال محمود و عبدالعظیم به طور مشترک در قضیه اختلاس 143 هزار 389 لیتر تیل، به رد مبلغ 160 هزار و 595.68 دالر امریکایی قیمت تیل اختلاس شده به جزای نقدی معادل این مبلغ، محکوم به مجازات شدند.

هیأت قضایی این محکمه مطابق مادۀ 119 قانون جزا، به مصادرۀ دو پایه انجن و بر اساس مادۀ 132 این قانون به مصادرۀ یک طغرا مهر تزویری به دست آمده، نیز حکم کرد.

بربنیاد فیصلۀ این محکمه، کسانی که در آن زمان در بخش تفتیش ریاست ستردرستیز وزارت دفاع ملی کار می کردند، به خاطر تفتیش نکردن کار های محمود نام و شرکای جرمی اش، مورد پیگرد عدلی قرار خواهند گرفت.

همچنان این محکمه برید جنرال محمد صادق حیات، برید جنرال محمد ځدران، دگروال عبدالبصیر کریمی، دگروال حفیظ الله رسولی، دگروال محمد عارف، بریدمن عاشق الله و بریدمل رومل را به خاطر توزیع تیل به رویت اسناد غیر قانونی، قابل تعقیب عدلی دانست.

به گفتۀ هیأت قضایی این جلسه، این حکم قطعی نیست و حق تمیز خواهی مجرمان یاد شده، محفوظ می باشد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار