افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 2 ژوئن , 2017 لینک کوتاه خبر :

گزارشی از جلسۀ رئیس جمهور با وزیر صحت عامه

 

طی نشستی که اشرف غنی با داکتر فیروزالدین فیروز در ارگ داشت، پلان صحت وزارت صحت عامه در سال های ۲۰۱۷-۲۰۲۲ بررسی شد.

در جلسه مذکور، تعدادی ازنمایندگان کشورها و موسسات که درعرصه صحت با افغانستان همکاری می کنند، نیزحضور داشتند.

داکتر فیروزالدین فیروز گفت که بخش بزرگ این پلان، ایجاد هماهنگی و موثریت کمک ها در عرصه صحت، ایجاد سیستم صحی پاسخگو، خدمات صحی دوامدار، افزایش مراکز صحی اولیه، مبارزه برضد فساد و نظارت و کنترول از کیفیت خدمات صحی می باشد.

وزیر صحت عامه گفت که این برنامه در روشنایی درس ها، موفقیت ها و نارسایی های سال های گذشته ترتیب شده است. او افزود که وزارت صحت عامه اولین ادارۀ می باشد که استراتیژی مبارزه علیه فساد را ترتیب کرده است.

داکتر فیروز خاطرنشان کرد که علاوه بر نظارت از کیفیت ادویه جات، روی بلند بردن کیفیت خدمات صحی سکتور خصوصی و شفاخانه های دولتی نیز توجه صورت خواهد گرفت. وی افزود که وزارت صحت عامه تعهد دارد که در بخش های مدیریتی و خدمات برای مردم افغانستان خدمات بهتر عرضه نماید.

در این نشست داکتر بینجامین لیونسن مسئول بخش صحی بانک جهانی، از پیشرفت ها در عرصه صحت در افغانستان ستایش کرده، گفت که در این عرصه به کار بیشتر نیاز است.

وی بااشاره به معیارهای صحی کشورها، گفت: با وجودیکه معیارهای افغانستان در زمینه صحی دشوار می باشد، اما در این عرصه کار و پیشرفت صورت گرفته و خدمات صحی تا مناطق ناامن و دوردست هم رسیده است.

داکتر بینجامین لیونسن خاطرنشان کرد که در بخش خدمات صحی، کارهای قراردادی ها نتیجه خوبی داده و خدمات صحی حتی در مناطق ناامن نیز گسترش یافته است. وی همچنان سیستم نظارتی افغانستان را در بخش صحت مفید دانست.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های متذکره، از کمک و همکاری کشورهای که در بخش خدمات صحی در افغانستان فعالیت دارند، تشکری کرده، گفت که جامعه مدنی که در بخش صحت افراد مسلکی دارند، در این عرصه کمک بیشتر می توانند.

رئیس جمهور از مردم بخاطر بلند نمودن صدای شان در زمینه خدمات صحی ابراز امتنان کرده، گفت که مردم می توانند در مورد خدمات صحی، قضاوت خوب و بد کنند.

وی افزود که با افزایش و بهتر شدن خدمات صحی باید نیازمندی مراجعه مردم برای مداوا به خارج کشور، کاهش یابد.

رئیس جمهور افزود که پیشرفت های انجام شده در بخش صحی کافی نمی باشد و در این عرصه به کار و فعالیت بیشتر نیاز است.

رئیس جمهور غنی با وجودی که فساد اداری را در سکتور صحت از بزرگترین مشکلات دانسته، گفت که به اثر توجه و تمرکز حکومت، خدمات صحی در شفاخانه سردار محمد داوود خان بهتر شده است.

محمد اشرف غنی، داشتن یک استراتیژی جامع و هماهنگی میان ادارات فعال در عرصه صحت را مهم دانسته افزود که مردم افغانستان از خدمات صحی موسسات قراردادی رضایت ندارند و در نتیجه ارزیابی دقیق باید در این بخش بهبود قابل ملاحظه به میان آید.

رئیس جمهور گفت که حکومت به منظور ارزیابی خدمات صحی موسسات با جامعه مدنی قرارداد دارد و تا زمانیکه رضایت مردم حاصل نشود، خدمات آنان برای مردم قابل قبول نمی باشد. وی افزود که در پلان صحی وزارت صحت عامه، در زمینه ارزیابی خدمات شفاخانه های دولتی، مواد خوراکه و کیفیت ادویه جات توجه بیشتر صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی تصریح کرد که حکومت به هدف بالا بردن کیفیت خدمات صحی با کار دوامدار و در مشوره با سکتور خصوصی، فعالیت نماید. وی با اشاره به کیفیت پایین ادویه جات وارداتی گفت که حکومت در نظر دارد که از طریق دهلیز هوایی از کشور هندوستان، دوای با کیفیت به افغانستان وارد کند.

رئیس جمهور کشور برای بهبود کیفیت خدمات صحی، همکاری بین الوزارتی را مهم خوانده، گفت که بعضی افراد بدون داشتن اسناد، خدمات صحی ارائه می کنند که با همکاری های مشترک وزارت خانه ها جلو این گونه جعل کاری ها می تواند گرفته شود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار