- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

یک گروپ تروریستی پنج نفری در ولایت کاپیسا دستگیرشدند.

چهار عسکر فرانسوی در اثر تیراندازی یک عسکر اردوی ملی افغانستان در ولایت کاپیسا در شرق این کشور کشته شده اند.2

 

منسوبین ریاست عمومی تروریزم وزارت امورداخله توانستند یک گروپ تروریستی 5 نفری را در ولایت کاپیسا دستگیر کردند.

 

منسوبین ریاست عمومی تروریزم وزارت امورداخله به همکاری مردم  ولایت کاپیسا طی عملیات ویژه توانسته اند تا یک گروپ پنج نفری تروریستی طالبان ، هر یک وسیع الله فرزند قلب الحسین مسکونه قریه کوره ولسوالی تگاب ، عبدالقاهر فرزند محمد اکبر مسکونه قریه لنداخیل ولسوالی تگاب ، محمد ظریف فرزند داد محمد مسکونه قریه ریگروان ، سید جعفر فرزند غلام سرور مسکونه قریه ده بلبل ، عبدالقاهر فرزند عبدالهادی مسکونه قریه ریگروان مربوط ولسوالی حصه دوم کاپیسا با 15 میل سلاح مختلف النوع که از جمله یک میل راکت انداز ( ار پی جی ) سه میل سلاح کلاشینکوف ، یک میل کرینکوف و چندین میل تفنگچه کمری که نزد شان موجود بود بازداشت نموده و موضوع تحت تحقیق و بررسی بیشتر قرار دارد.

 

گفتنی است که افراد بازداشت شده  ازجمله  اعضای گروپ تروریستی ملا نعیم  میباشند.