- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

گرهمایی اعتراض آمیز جوانان در کابل

ده ها تن از جوانان دیروز بخاطر آنچه افزایش بیکاری در کشور می‌خوانند در برابر وزارت کار و امور اجتماعی در کابل مظاهره کردند.

 

این مظاهره کننده گان که اکثر شان را افراد بیکار تشکیل میداد از افزایش بیکاری در کشور ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستند که در حل این مشکل به زودی اقدام نماید.

 

آنان همچنان از حکومت انتقاد کردند که استخدام افراد در ادارات دولتی بیشتر به اساس روابط صورت گرفته و به افراد بی واسطه ومستحق سهم داده نمی‌شود.

 

این در حالیست که به اساس احصائیه وزارت های کار و امور اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر افغانستان در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون تن در این کشور در حالت بیکاری بسر میبرند.

افغان تلکس