افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 1 آوریل , 2017 لینک کوتاه خبر :

گردشگری بدون جواز؛ ممنوع!

پوهنیار سید مژگان مصطفوی

بگفته معین مالی، اداری و گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ، فعالیت شرکت های سیاحتی و زیارتی، فاقد جواز متوقف می شود.

پوهنیار سید مژگان مصطفوی این گفته را در دیدار با روسای اتحادیه ها و متصدیان شرکت های خصوصی گردشگری وزیارتی بیان کرد.

دراین دیدار شصت تن از روسای اتحادیه ها وشرکت های خصوصی سیاحتی وزیارتی شرکت کرده بودند وآنان از وزارت اطلاعات وفرهنگ خواستند تا به خاطر ارتقای ظرفیت کارمندان شرکت های شان و نیز معیاری شدن فعالیت این شرکت ها در تهیه رهنمود ها و برگزاری سمینار ها همکاری کند و نیز خدمات قرضه دهی برای آنان فراهم شود.

آنان همچنان گفتند تا به خاطر مسلکی شدن این بخش باید بخش گردشگر شامل برنامه های درسی در نهاد های تحصیلی کشور شود، افغانستان عضویت شرکت های هوایی بین المللی را حاصل نمایند، مدت اعتبار جواز های فعالیت آنان از یک سال به سه سال افزود شود.

دراین نشست همچنان از وزارت اطلاعات وفرهنگ خواسته شد، با وزارت های حج واوقاف و نیز امور خارجه در تماس شود تا برای شرکت های سیاحتی و زیارتی نیز مسوولیت انتقال و سایر خدمات زایران را در مراسم حج فرضی بدهد و نیز در جلب سیاحان خارجی به افغانستان عطف توجه شود.

دراین نشست پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین امور مالی اداری وگردشگری پس از شنیدن خواست های آنان گفت که رسیدگی به همه مشکلات شما از وظایف وزارت اطلاعات وفرهنگ است و در رفع این مشکلات آنچه در توان است، دریغ نخواهد شد.

پوهنیار مژگان مصطفوی متعهد شد که در زمینه سپردن خدمات حج به شرکت های خصوصی سیاحتی زیارتی و زیارتی با وزارت حج و اوقاف در تماس می شود و نیز در بخش جلب سیاحان خارجی به کشور با وزارت امورخارجه صحبت می شود .

همچنان وی گفت که حمایت از شرکت های خصوصی سیاحتی و زیارتی هم به زیران و سیاحان کشور سودمند است و هم زمینه کار برای هزاران تن از جوانان فراهم می شود.

در این نشست پوهنیار مژگان مصطفوی هشدار داد که به خاطر ترتیب وتنظیم فعالیت این شرکت ها و جلوگیری از سو استفاده به هیچ شرکت سیاحتی وزیارتی که بدون جواز وزارت اطلاعات وفرهنگ فعالیت می کند، فعالیت آنان متوقف می شود.

معین مالی اداری و گردشگری همچنان بر فعالیت معیاری این شرکت ها تاکید کرد و گفت که مرام همه خدمت صادقانه به مردم است و باید شرکت های خصوصی سیاحتی و زیارتی دراین امر بذل مساعی نمایند و وزارت اطلاعات و فرهنگ در برچیدن مشکلات این شرکت ها متعهد می باشد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار